Servis firmy Kverneland v Králově Dvoře

V tomto vydání přinášíme již čtvrté pokračování seriálu o servisních střediscích. Jedním z nich nás tentokrát provedl a s jeho činností nás seznámil Ing. Radovan Malý, technický ředitel firmy Kverneland Czech.

Jaké jsou hlavní úkoly vašeho střediska?
Naše činnost spočívá v obchodu a vlastně v celém logistickém procesu s náhradními díly, zajišťování technických podkladů a dokumentace a komunikace s výrobními závody na straně jedné a s prodejci na straně druhé.
Musím však říci, že servis začíná v momentě, kdy se stroj prodá. První činností je většinou kompletace strojů, a to v tom případě, že stroje jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Když je stroj dodáván zkompletovaný, je to jeho transport k zákazníkovi. Další věcí je uvedení stroje do provozu, a to přímo u zákazníka. Toto uvedení do provozu provádí přímo naši technici a nebo technici prodejců. Řekl bych, že je to pro zákazníka velký přínos, protože se nemusí spoléhat sám na sebe a na návod, ale stroj mu zprovozníme a předvedeme. Vyskytne-li se nějaký problém během provozu a zákazník se na nás obrátí, konzultujeme závadu telefonicky, popř. servisní technik vyjede přímo na místo závadu odstranit.
V současné době klademe veliký důraz na to, aby byli prodejci i jejich technici důkladně vyškoleni a mohli řešit všechny problémy, které se vyskytnou v jejich regionu, i uvádět stroje do provozu. Pouze pokud by se jednalo o problém většího charakteru, byli bychom k dispozici my.
To jsme se dozvěděli o příkladné spolupráci se zákazníky. Jak však konkrétně probíhá zajišťování náhradních dílů?
Naše středisko má ve svém areálu velký sklad náhradních dílů. Ve finančním vyjádření váže více jak deset milionů Kč. Je to mnoho, ale naše stanovisko je takové, že zemědělec musí mít v průběhu sezóny náhradní díl vzhledem k průběhu počasí téměř ihned k dispozici. To je důvod, proč držíme tak rozsáhlý sklad.
Náhradní díl se k zemědělci může dostat dvěma cestami. Využíváme služeb distribučních firem, které jsou schopny dodat díl nejdéle druhý den. Pokud to však situace vyžaduje, můžeme po konzultaci se zákazníkem, či servisním střediskem použít drážní službu kurýr. Vlakem pak dojede daný díl do té stanice a v tom čase, který je pro zákazníka optimální. Podle vzdálenosti to může být otázka jen několika hodin. Jedná-li se však o dodávky dílů přímo z výrobního závodu, trvá cesta dílu od výrobce k nám přibližně jeden den a pak putuje teprve k zemědělci. To je právě onen důvod velikosti našeho skladu.
Máte ještě nějaké sklady jinde v republice?
V současné době máme dvě skladovací místa. První z nich je zde. Tady máme náhradní díly na všechny stroje distribuované společností Kverneland. Druhým místem kde máme uloženy díly je Pelhřimov – tam jsou však zatím k dispozici díly pouze na stroje Vicon. Do budoucna plánujeme rozšíření pelhřimovského skladu na celý sortiment náhradních dílů, aby se zlepšila dosažitelnost našich služeb.
Z hlediska struktury pracovníků tu jsou čtyři servisní technici. Dva z nich plně mobilní, s vybaveným servisním vozem. Druzí dva pracují přímo v areálu, většinou na kompletaci strojů. Dále zde pracuje jeden skladník, který má k dispozici sezónní výpomoc a v Pelhřimově je také jeden skladník.
Jak u vaší firmy probíhá objednávání dílů a vůbec komunikace se zahraničím?
Ke komunikaci využíváme samozřejmě všech elektrotechnických médií, jako je telefon, fax, e-mail, ale velice důležitou roli tu hrají osobní vztahy a kontakty.
Se současnou restrukturalizací Kvernelandu souvisí také změna v systému zásobování náhradními díly. Během letošního roku bude po Evropě vyčleněno několik centrálních skladů. Vznikne celý systém, který bude elektronicky propojen. Pomocí něj bude možné lehce zjistit, kde se daný díl nachází a jak ho optimálně dostat až k zákazníkovi. Tím se celá logistická struktura náhradních dílů velice zjednoduší a zkrátí.
Neplánujete aktivní prodej – vybudování prodejny náhradních dílů?
Prodejnu jako takovou budovat nechceme, protože prosazujeme, aby si zákazníci kupovali veškerý sortiment u prodejců. Prodejci jsou ve většině případů blíže a mají možnost spolupracovat se zákazníkem ve všech otázkách, jako je servis, tvorba cen a jiné.
Jakým způsobem probíhá seznamování s novinkami a školení techniků?
Školení a seznamování se provádí u nás i v zahraničí. Po odborné stránce by bylo lepší, aby školení proběhlo v zahraničí, ale z hlediska organizačního, časového i finančního je jednodušší pořádat školení u nás. Z tohoto důvodu přechází Kverneland na školení školitelů. Školitelům se dostane veškerých informací přímo ve výrobních závodech a při prodeji prvního kusu určitého typu stroje uvedou stroj do provozu přímo u zákazníka. Při tom proškolí nejen uživatele, ale zároveň také servisního technika prodejce. Musím ještě jednou zdůraznit, že chceme a tlačíme prodejce k tomu, aby byli schopni poradit a pomoci při jakémkoliv problému, či závadě a aby vztahy mezi prodejci a koncovými uživateli byli na vysoké úrovni.

Vladimír Skalický

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *