Šetrná aplikace minerálních hnojiv

Správné řešení výživy a ochrany rostlin je základním předpokladem dosažení požadovaných výnosů. Zajištění daných agrotechnických opatření a jejich provedení ovlivňuje ekonomické parametry pěstování polních plodin. Důležité je i dodržování zásad ochrany životního prostředí.

Z výše uvedených důvodů se zaměřuje vývoj a výroba techniky pro aplikaci pevných a kapalných minerálních hnojiv na taková řešení, která umožňují stále přesnější dávkování a samotnou aplikaci. Požadovaných parametrů dosáhneme jak konstrukcí samotné aplikační techniky, tak využitím různého příslušenství. Naprostým základem je dnes dávkování pevných minerálních hnojiv v závislosti na pojezdové rychlosti. Rovněž využití navigací a naváděcích systémů je dnes běžnou praxí. Pro ještě přesnější provádění aplikace se využívají různé prvky precizního zemědělství. Jde o aplikaci na základě výnosových map či aktuálního stavu porostu. K dosažení výše uvedených cílů se využívají různá technická řešení.*

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v únorovém Speciálu Farmáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *