Sólový secí stroj má své výhody

Firma Horsch se také od svých začátků zabývala možnostmi sólového setí. Koncept oddělené přípravy půdy a samotného výsevu má v určitých podmínkách své přednosti a tak byl vyvinutý i vlastní sólový secí stroj.

Má označení Serto SC a se svým záběrem 10 a 12 m využívá koncept skládání, osvědčený u přesných secích strojů Maestro SW. Pro složení do pracovní polohy nemusí obsluha vystupovat z kabiny traktoru. Při transportu po pozemních komunikacích stroj pojíždí po vlastním podvozku; ten je v pracovní poloze zvednutý nahoru, a hmotnost secího stroje včetně hmotnosti zásobníku osiva se rozkládá na pneumatikový pěch.

Tento pěch v celém záběru výsevní lišty dobře urovnává pozemek a utužuje výsevní lůžko pro rovnoměrné uložení osiva a vysokou vzcházivost. K výsevu slouží dvoukotoučová secí botka o velkém průměru, dovolující pracovat i při velkých pojezdových rychlostech. To spolu se záběrem dvanácti metrů dovoluje dosahovat vysoké výkonnosti.

Serto SC se také vyznačuje dobrou obratností a přehledností, což je jedna z předností sólových secích strojů. Přípravu půdy v samostatné operaci je možné řídit flexibilněji a lépe s ohledem na lokální půdní podmínky.

Velkokapacitní zásobník secích strojů Serto SC pojme 6000 litrů rozdělených v poměru 60 : 40. Tak může pojmout buď 6000 litrů osiva, anebo osivo a hnojivo v kombinaci s rozdělením v zásobníku na 3600 litrů vpředu a 2400 litrů vzadu. Na přání může být secí stroj osazen ještě malým zásobníkem na mikrogranulát o objemu 300 l.*

Do budoucnosti očekává firma Horsch nárůst zájmu o setí prostřednictvím sólového secího stroje.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *