Souprava jak z propagačních filmů z USA

ZOD Zálší je velký zemědělský podnik, hospodařící na výměře zhruba 4160 hektarů zemědělské půdy na Choceňsku. Převážnou většinu z této plochy zaujímá orná půda s klasickou rostlinnou výrobou, zaměřenou na pěstování obilnin, olejnin a cukrové řepy, ale i na produkci pícnin pro chov skotu. Čtvrtina orné půdy je každoročně orána, zbývající tři čtvrtiny jsou obdělávány bezorebnou technologií převážně s využitím techniky Horsch. V podniku pracují kromě jiného také traktory John Deere.

Pro účely živočišné výroby se sklízí vojtěška a porosty hrachu na senáž a tradiční kukuřičná siláž. Pro sečení pícnin na senáž a na seno slouží čtyři žací stroje Easy Cut 6120 od firmy Krone. Jako přídavek krmné dávky skotu se v podniku rozhodli využívat také slámu ječmene a pšenice. V tom případě existuje ale požadavek na zkrácení slámy při sklizni. A právě pro takové požadavky, tedy sklizeň velkých objemů slámy s jejím současným zkrácením, nabízí svou techniku firma Krone.

Tento německý rodinný výrobce má v podniku ZOD Zálší dlouhou tradici. Po mnoho let zabezpečuje sklizeň slámy a sena z trvalých travních porostů lis na hranolové balíky Krone BiG Pack. Osvědčil se jako spolehlivý stroj, vhodný do intenzivního nasazení a spolehlivě pracuje i v současnosti. V roce 2013 se pracovníci podniku rozhodli k modernizaci a pořídili si nový model – lis Krone BiG Pack 1290 XC HighSpeed.

Nový stroj by měl nejenom zabezpečovat vyšší výkonnost díky vyšší průchodnosti hmoty, ale zároveň díky své výbavě též sklizeň slámy se současným zkrácením. Lis je osazen integrovaným čelním drtičem na slámu PreChop firmy Krone. Speciální akumulační vozík umožňuje vézt s sebou až trojici balíků, z nichž jsou potom dva nebo jeden odloženy na požadovaném místě na poli. Toto místo je pro jednotlivé jízdy vždy v jedné rovině, takže technika pro následný úklid balíků má výrazně zjednodušenou práci.

Pro manipulaci s balíky o hmotnosti zhruba 350 – 400 kg se v ZOD Zálší využívá čelní kolový nakladač Caterpillar 930 H v provedení Agro. Svým prodlouženým výložníkem nakládá balíky, složené nejprve po třech na sebe, na odvozní návěsy. Nakladač pracuje v podniku druhým rokem zcela bez jakékoli poruchy a pracovníci jsou s jeho službami velice spokojeni.*

Více informací přinese časopis Mechanizace zemědělství 9/2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *