Strip-till a aplikace kejdy jedním přejezdem

Navštívený zemědělský podnik ZP Keblov je jednou z firem holdingu Rabbit CZ a. s., jenž se zabývá mimo jiné zemědělskou prvovýrobou. Kromě rostlinné výroby má i rozsáhlou živočišnou výrobu včetně jatek a zpracovatelského průmyslu. Celkem holding hospodaří na rozloze okolo 17 000 ha a jeho podnikání směřuje k postupnému uzavření cyklu: výroba-zpracování-prodej. Tři podniky holdingu Rabbit CZ a. s. jsou specializované na živočišnou výrobu a s chovem hospodářských zvířat souvisí i téma kejdy. Celkem firmy holdingu ročně vyprodukují 230 000 kubíků kejdy, které jsou potřeba aplikovat na pole.

Nová technologie

Před pěti lety proto navázali spolupráci s firmou Agrimachines, která působí, co by prodejce kejdové techniky i poradce pro efektivní řešení aplikace kejdy a digestátu. Vznikl projekt, který měl za úkol zefektivnit kejdovou linku. Dříve byla většina kejdy navážena a zároveň aplikována taženými cisternami, přičemž aplikace probíhala rozstřikem nebo hadicovými aplikátory. Obojí znamená aplikaci na povrch, při které dochází k velkému úniku dusíku do ovzduší ve formě amoniaku a ke ztrátě živin.

Nová technologie znamenala zakoupení samojízdné aplikační techniky traktoru Claas Xerion s nástavbou Zunhammer 16 000 l a několika aplikátorů. Linka byla následně rozdělena na dvě fáze, kdy samojízdný aplikátor má na starosti pouze aplikaci, zatímco tažené cisterny jsou využívány pro návoz materiálu. Kromě efektivnější práce je výsledkem i menší zhutnění půdy, protože měrný tlak na půdu aplikátoru je výrazně menší než u cisteren, které potřebují mít nahuštěné pneumatiky, neboť dopravují kejdu po komunikacích.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *