Strip-till po anglicku

S technikou pro pěstování plodin technologií strip-till má společnost CIME s. r. o. Pelhřimov několikaleté zkušenosti. Ve svém sortimentu má kromě techniky značky SLY nově i anglické stroje značky Mzuri. Technologie pásového zpracování půdy a setí přináší celou řadu výhod, mezi něž lze zařadit například dlouhodobě lepší strukturu půdního profilu se schopností dobrého hospodaření s vodou.

Stěžejním strojem programu společnosti Mzuri je secí stroj Pro-til, jenž dokáže jedním přejezdem zpracovat půdu v pásech, přihnojit a kvalitně zasít do požadované hloubky. Pracovní operace může začínat předním krojidlem, které patří do výbavy na přání. První klíčovou pracovní sekcí jsou hydraulicky jištěné kypřicí radlice, jejichž úkolem je zpracování půdy do hloubky až 30 cm. Po jejich přejezdu zůstává pás prokypřené půdy, bez rostlinných zbytků na povrchu zapraveným hnojivem. Kypřicí jednotku střídají utužovací kola, jež odstraňují vzduchové kapsy a zpětně konsolidují prokypřenou půdu. Pak už přichází na řadu výsevní jednotka. Každá výsevní sekce osazená jedno- či dvouřádkovou secí radličkou je hloubkově vedena výškově nastavitelným utužovacím kolem a každá sekce má samostatný hydraulický přítlak, což je zároveň i jištění proti překážkám. Práci ukončuje prstový zavlačovač s rovněž nastavitelným hydraulickým přítlakem a sklonem prstů. Jeho úkolem je konečná úprava pozemku, urovnání povrchu a zanechání jednotného osivového lůžka ve stejné úrovni. Jednotlivé pracovní sekce stroje, tedy slupice, utužovací kola, výsevní botka i přítlačné kolo jsou zařazeny za sebou v přesném zákrytu, avšak vůči sobě jsou postaveny střídavě. To proto, aby byla zachována dobrá průchodnost stroje a rostlinné zbytky na pozemcích ho nezahltily.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *