Tak šel čas u sklízecích mlátiček CR

Evoluce. Vývoj. Pokrok. Bez změny by nebylo ničeho. Rychlím vývojem prochází i zemědělská technika a mě pokaždé překvapí, co zvládla před několika málo lety a co zvládne nyní. Ne jinak je tomu u sklízecích mlátiček společnosti New Holland. V roce 2008 tehdejší vlajková loď řady CR sklízecí mlátička CR 9090 vytvořila světový rekord, když sklidila za 8 hodin 552 tun pšenice. Tenkrát by se zdálo, že výkonnost se bude překonávat jen velmi těžko. Když ale původní model srovnáme s modelem poslední generace sklízecí mlátičky CR 10.90 z roku 2019, zjistíme, že výkonnost byla navýšena o 23 %.

Vyšší výkonnost musí začínat už na vkládání, protože jinak by hrozilo zahlcení na šikmém dopravníku do sklízecí mlátičky. Proto jedním z konstrukčních změn bylo výšení pracovních otáček hlavní hřídele vkládacího ústrojí a to z 540 na 575 ot/min. Jen tato maličkost dokáže zvýšit výkonnost sklízecí mlátičky o jedno procento.

Avšak mnohem podstatnější změnou je zařazení vkládacího válce DFR (Dynamic Feed Roll). Původně totiž materiál postupoval ze šikmého dopravníku přes vkládací šneky přímo do separačních rotorů. Nyní válec Dynamic Feed Roll tok materiálu zrychlí a podá ho dále na vkládací šneky. Válec má v průměru 45 cm a tvar jeho lopatek napomáhá efektivnímu podávání materiálu dále do stroje a současně zamezuje poškození slámy. Zařazením vkládacího válce DFR je tok plynulejší a materiál se rychleji dostane ze šikmého dopravníku do axiálních rotorů. Pomoc válce lze obzvlášť pocítit v obtížných pracovních podmínkách nebo například pokud se do stroje dostane velké množství materiálu. Díky jeho zařazení se zvýšila výkonnost sklízecí mlátičky o 10 %.  Druhotnou funkcí vkládacího válce je i separace kamenů do lapače.

Bezpečnostním systémem, který je ve sklízecích mlátičkách CR s vkládacím válcem DFR relativní novinkou je automatická reverzace. Dojde k ní při extrémním přetížení sklízecí mlátičky a zablokování DFR válce. Proces je automatický a obsluha je na něj upozorněna na terminálu v kabině.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *