Technika i poučení na dnu otevřených dveří

Zajímavou možností, jak získat informace k moderní technice i k dalším tématům v zemědělství, byl den otevřených dveří společnosti KLAS Nekoř a. s. V areálu firmy bylo možné si prohlédnout vystavenou techniku značek Claas, Väderstad a Zunhammer a v doprovodném programu vyslechnout odborné přednášky. Hned první přednáška zaplnila vyhřátou servisní halu do posledního místečka.

V první přednášce informoval prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně o příčinách a hlavně dopadu změn klimatu na Zemi pro zemědělství. Zemědělství bude mít svůj význam i nadále, ale je ohrožováno mimo jiné také důsledky změn klimatu. Patří k nim zvyšování teploty, což potvrzují výsledky dlouholetého měření teploty ovzduší na stanicích. Četnější tropické dny vytváří problémy v živočišné výrobě, především s dojivostí a reprodukcí.

Výrazné prodloužení vegetačního období (do roku 2050 o 20 až 30 dnů) vede k tomu, že se u mnoha plodin zvýší riziko poškození nepřízní počasí (mrazy apod.) Již nyní je patrné, že přechodná období na jaře a na podzim téměř mizí. Také se podstatně mění rozložení výrobních oblastí proti současného stavu. Nejvyšších výnosů se dosahuje v oblastech, kde spadlo i dostatek srážek, takže například jižní Morava již o své jméno obilnice ČR přišla. Oblasti s nejvyššími výnosy u obilnin se posouvají výše.

S tím ale přechází výš a výš i choroby a škůdci plodin, kteří se také začínají objevovat i v době, kdy to doposud nebylo obvyklé. Případně mají i větší počet generací a do ČR pronikají i nové, invazivní druhy škůdců. Jako příklad vlivu změn klimatu v ČR je rozšiřování zavíječe kukuřičného.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *