Technika pro intenzivní nasazení

Zemědělské družstvo Dolní Újezd produkuje značné množství organického hnojiva, které se vedení družstva snaží co nejefektivněji a nejekologičtěji využít. Pro splnění těchto cílů je třeba nejmodernější a velmi výkonná technika.

Zemědělské družstvo Dolní Újezd klade na využívání organických hnojiv velký důraz. Lze říci, že jak při jarním přihnojování, tak při základním hnojení primárně používá organická hnojiva, která minerálními hnojivy pouze doplňuje. Program využívání statkových a organických hnojiv pro něj sestavuje poradenská společnost AGROEKO Žamberk spol. s r. o.

Odpovídající technika

Produkce kejdy a digestátu dosahuje ročně 130 000 m3, což odpovídá aplikaci na plochu přibližně 6500 ha. Zvládnout aplikaci takového množství tekutých hnojiv, navíc v optimálních termínech, vyžaduje výkonnou a spolehlivou techniku a precizní logistický systém dopravy a zásobování aplikační techniky. V Dolním Újezdu při aplikaci tekutých hnojiv používají dlouhá léta tažené cisterny značky Zunhammer. Zpočátku si cisterny pro kejdu jezdily, ale bylo to neefektivní a neekonomické. Jako ideální se ukázalo při hnojení luk, posklizňovém a podzimním hnojení vložení článku mezi dopravní a aplikační techniku. Tím jsou dva speciální kontejnery o objemu 55 m3, které jsou přivezeny na souvrať a slouží jako přečerpávací stanice. Veškerá přeprava tekutých hnojiv je dnes zajišťována automobilovou dopravou.

Dvě cisterny posílil ‘samochod‘

Díky změně legislativních podmínek a navyšování plochy erozních ploch muselo družstvo v posledních čtyřech letech využívat při hnojení pod kukuřice systém strip-till a samojízdný aplikátor ve službách. Na tuto situaci vedení družstva reagovalo výběrem samojízdného aplikátoru, který zařadilo do své aplikační linky. Pro značku Zunhammer se rozhodlo především proto, že tuto techniku zná a používá bez problémů patnáct let. Stroj stejné značky v podniku také vykonával služby, a to k naprosté spokojenosti. V září následovala objednávka u společnosti AgriMachines SE a 21. prosince byl samojízdný aplikátor kejdy Zunhammer s nádrží o objemu 16 000 l, umístěný na nosiči Claas Xerion 4200 Saddle Trac a osazený hadicovým aplikátorem Glide-Fix s pracovním záběrem 12 m zaparkován na dvoře pod pomyslným vánočním stromečkem.*

Více v týdeníku Zemědělec a časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *