Technika pro údržbu travních porostů

Agrotechnika travních porostů se nezaměřuje pouze na jejich sklizeň, ale zahrnuje také různé zásahy spojené s jejich údržbou mimo sklizňové práce. Na pastvinách jde především o likvidaci nespasených částí pozemků s využitím různé mulčovací techniky. Stejně tak můžeme mulčovače využít k podzimnímu ošetření pozemků s minimální výtěžností hmoty.

V daném případě jde o plošné modely, které jsou k dispozici v různých pracovních záběrech. Poměrně populární jsou stranové modely mulčovačů, které slouží k likvidaci porostů, stařiny a náletových dřevin.
Druhou skupinu nářadí reprezentují různí zástupci prutových bran. Ty jsou určeny zejména k odstranění plevelných rostlin v jarním období, dále pak nežádoucích součástí travních porostů a rovněž je můžeme využívat k přisévání trav a jetelovin pomocí různých typů výsevních jednotek. Za tím účelem mohou být prutové brány doplněny secím strojem. Zástupci prutových bran jsou k dispozici v různých záběrech jako nesené a závěsné modely.

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v únorovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *