Technika pro zakládání krmiv a steliv

Objemná krmiva a steliva hrají při chovu skotu a dalších přežvýkavců zásadní význam. Právě v provozech chovu skotu se setkáme s velice pestrou nabídkou techniky a ucelených technologií. Technických řešení existuje celá řada s tím, že v různých částech světa jsou preferována řešení, která jsou ovlivněna především velikostí chovů a také systémem uskladnění krmiv.

V našich podmínkách převažuje v případě chovů dojného skotu či intenzivního výkrmu používání krmných míchacích vozů s vertikální či horizontální osou rotace míchacích šneků, přičemž existují také další možnosti, jako například pneumatické a pádlové míchací systémy a nechybí válcové či řetězové modely. V případě zastýlání či krmení lisovanou pící se setkáváme zpravidla s rozdružovači  využívajícími metacího mechanismu či naopak pracujícími a principu odvíjení jednotlivých vrstev a setkat se můžeme i speciálními rozdružovači, které jsou určeny pro zakládání zejména stelivové slámy.

Nesmíme zapomínat ani na systémy sklizně a přípravy zeleného krmiva, při nichž se využívají zejména kolové traktory agregované s různými modely sběracích vozů s příčným zakládacím dopravníkem. Velmi důležitá je také manipulační technika, která je určena pro odebírání krmiv a jejich nakládku v případě, že krmný či krmný míchací vůz není opatřen nakládacím zařízením. Kromě míchacích modelů se samozřejmě můžeme setkat s různým provedením krmných vozů, které jsou určeny pouze pro zakládání krmiva a využívají se zejména v chovech, kde převažuje zavadlá konzervovaná píce a není nutné zajistit rovnoměrné promíchávání jednotlivých komponentů.

Obecně můžeme konstatovat, že klasickým taženým a samojízdným krmným míchacím vozům v několika posledních letech vzniká konkurence v podobě systémů automatického krmení, jejichž princip fungování z konstrukce klasických míchacích modelů vychází. 

 Obecně ke konstrukci

Základním principem krmného míchacího vozu (KMV) je příprava směsné krmné dávky, tzv. TMR, neboli Total Mix Ratio a to z několika druhů komponentů objemných krmiv spolu s krmivy jadrnými, či energetickými. V našich podmínkách se setkáváme jak s taženými modely agregovanými s kolovými traktory, tak s modely samojízdnými a někteří dodavatelé nabízejí nástavbová provedení určená pro šasi nákladních automobilů. Rovněž existují provedení určená pro agregaci s podvozky kamionových návěsů, nebo míchací vany montované coby stacionární míchací zařízení pro přípravu směsné krmné dávky jakožto substrátu pro bioplynové stanice. Případně se setkáme se stacionárním provedením pro provozy, kdy se tímto způsobem připravuje směsná krmná dávka, kterou pak v samotném provozu zakládají klasické typy krmných vozů bez míchání.

V případě agregace s kolovými traktory závisí požadovaný příkon na konstrukci samotného KMV a jeho objemu, což platí také pro volbu pohonné jednotky v případě samojízdných typů. Dále můžeme rozdělit KMV na modely s vlastním systémem nakládání a s nutností využití samostatné manipulační a nakládací techniky. Typy nakládacího zařízení souvisí s provedením konstrukce, kdy se obvykle jedná o frézovací zařízení s různým provedením uložení, závislém na typu a provedení KMV, nebo se můžeme setkat s několika druhy vyřezávacích a vykusovacích štítů, podle konstrukce vozu. Někteří výrobci nabízejí kombinaci nakládacích zařízení s hydraulickou rukou osazenou drapákovým adaptérem různé konstrukce. Taktéž se můžeme setkat s hydraulicky ovládanými rampami pro plnění vyřezanými silážními bloky.

Celkový objem a tedy celková hmotnost vozů ovlivňuje provedení dalších konstrukčních prvků, zejména pak provedení podvozkových skupin a počet náprav. Obecně můžeme říci, že vertikální modely KMV se nabízejí v taženém provedení zpravidla s jednoosým až tříosým podvozkem, zatímco horizontální modely s jednonápravovým a dvounápravovým provedením. Většina samojízdných modelů se dodává v provedení s dvouosým podvozkem s různou konfigurací řízení náprav, avšak setkáme se také s tříosými typy KMV.

Kromě těchto řešení existují i modely, které jsou konstruovány jako dvounápravové, avšak konstrukce jejich podvozku vychází z koncepce tříkolových podvozků. Další příslušenství, které je pro všechny modely KMV typické, představují vážící systémy. Vážící systémy jsou doplněny různým typem ovládání, kontrolních displejů a také různou kapacitou paměti, díky které je možné ukládat několik typů receptur. Nechybí možnost přenosu dat mezi osobním počítačem a krmnou technikou.

Modely určené pro agregaci s různými druhy trakčních prostředků se odlišují různým typem ovládacích prvků a to zpravidla od manuálního ovládání s využitím bovdenových táhel, pákového ovládání prostřednictvím hydraulického rozvaděče až po různé typy komfortního elektrického ovládání pracovních funkcí prostřednictvím různý typů terminálů, kdy vyspělá provedení umožňují také práci s vážícím zařízením a ukládání dat na přenosná pamě´tová média.

ing. Filip Javorek

 

Více informací najdete v Mechanizaci zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *