Technologie skladování objemných krmiv

Objemná krmiva hrají ve výživě přežvýkavců nezastupitelnou roli. Pro zajištění výroby kvalitních objemných krmiv je nutné zvolit správnou technologii nejen pro dané krmivo, ale také pro typ zemědělského provozu. Zvolené technologické postupy musí být koncipovány tak, aby bylo dosaženo minimálních skladovacích ztrát a aby jejich provozování vykazovalo efektivní ekonomické ukazatele. Skladovací kapacity nebo způsob uskladnění musí navazovat jak na systém sklizně a výroby takových krmiv, tak musí odpovídat technologii zakládání ve stájových provozech. Výše uvedené skutečnosti rovněž ovlivňuje rozsah chovů a počet zvířat ve stájových provozech. A organizace skladování samotného musí také eliminovat výše zmiňované ztráty. Musíme také zajistit odběr krmiv s co nejnižší úrovní ztrát, a to nejen z pohledu manipulace a přepravy, ale také s ohledem na zachování co nejvyšší kvality krmiva, které zůstává ve sladovacích kapacitách. To platí zejména při odebírání konzervovaných krmiv ze silážních žlabů či vaků. V případě nakládání s krmivy lisovanými do válcových a hranolových balíků musíme zajistit, aby materiál, který je opět ponechán v místě uskladnění, nebyl poškozován, a to zejména s ohledem na zachování neporušeného obalového materiálu.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v květnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *