Tradiční technika na stánku a přesný secí stroj v ukázce

Společnost KLAS Nekoř, a. s., je autorizovaným prodejcem zemědělské techniky značek Claas, Väderstad, Kverneland Group či Annaburger, dojíren a příslušenství pro živočišnou výrobu DeLaval, dále prodejcem olejů Shell a osiv Pioneer. Kromě prodejní a servisní činnosti provozuje společnost také rostlinnou a živočišnou výrobu.

Z podhůří Orlických hor přijela na zemědělskou výstavu Naše pole, aby prezentovala vyspělou techniku. Pro statickou výstavku vybrala stroje Claas, pro praktické předvádění pak přesný secí stroj Väderstad.

Rychle a kvalitně
V Nabočanech se při praktickém předvádění představil divákům tažený sklopný přesný secí stroj Väderstad Tempo F8 s přetlakovým výsevním ústrojím, určený pro setí kukuřice, slunečnice, sóji, čiroku a v některých případech i řepky.
Stroj je vybaven několika zásobníky – u každé výsevní jednotky je to zásobník na osivo o objemu 70 l a zásobník na mikrogranulát o objemu 17 l. Zásobník na hnojivo má objem 1700 l. Lze tak během jednoho přejezdu zasít, aplikovat hnojivo a také pesticid či insekticid ve formě granulátu, to vše v kombinaci s přesným uložením osiva.
V zásobníku umístěném přímo nad výsevním ústrojím a v samotném výsevním ústrojí je udržován stálý přetlak, díky kterému jsou semena přitlačována k otvorům na výsevním kotouči a posléze proudem vzduchu, který uniká semenovodem „vystřelena“ rychlostí 50 km/h do půdy, kde je zachytí gumové zachytávací kolo. Krátký semenovod a vysoká rychlost vzduchu eliminují vliv gravitace, a tak je zachována požadovaná přesnost setí i při vysokých pracovních rychlostech. A právě vysoká pracovní rychlost je velkou devizou stroje. Za průměrnou lze považovat rychlost 13 až 15 km/h (v ideálních podmínkách až 18 km/h).
Za normální desetihodinovou směnu lze s tímto secím strojem zasít až 60 ha. Za čtyři roky se pro tento secí stroj rozhodly desítky českých zemědělských podniků a farmářů. Oblíbený je i mezi službaři.

Na stánku technika Claas
Technika Claas patří mezi stálice na trhu se zemědělskou technikou. Zákazníci projevují zájem o celý sortiment firmy, jak o sklízecí mlátičky a řezačky, tak o traktory a pícninářskou techniku. S tím, jak jdou zemědělci cestou zvyšování produktivity práce, žádají silnější traktory, větší záběry závěsných strojů stejně jako těch sklizňových a stále více jich volí sklízecí mlátičky vybavené pásy. Největší podíl na našem trhu mají samojízdné řezačky následované sklízecími mlátičkami. Je to dáno jejich výkonností a spolehlivostí. Výrobce také věnuje jejich vývoji velkou péči a značné finanční prostředky. V posledních letech je dohánějí také traktory. Pozadu nezůstávají ani teleskopické manipulátory vyráběné ve spolupráci s německou firmou Kramer.
Pro expozici na stánku vybrala firma KLAS Nekoř, a.s. traktor nové generace, model AXION 850 agregovaný s žací kombinací tvořenou čelní žací lištou DISCO 3200F doplněnou závěsná lištou DISCO 3200. Soupravu pro sklizeň píce doplnil teleskopický manipulátor SCORPION 7055.*

Vyjde v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *