Antonio Carraro

Specifika traktorů do 160 koní a jak je vybrat

Tažná síla je v zemědělství nutností. Původně byla k tahu využívána zvířata, která byla později nahrazena traktory. Označení traktor sice pochází z latinského slova trahere – táhnout, ale dnešní traktory kromě toho, že slouží jako tažné prostředky, se využívají i k nesení, tlačení nebo pohonu dalších zemědělských strojů. Traktory získaly výsadní postavení v zemědělství, ale přednosti těchto strojů jsou využívány i v jiných oblastech, jako je komunální sféra, stavebnictví nebo lesnictví.

Základním kritériem výběru jakéhokoliv stroje je důvod jeho pořízení. Je třeba se zamyslet, k čemu stroj potřebuji a jaké funkce by měl nabízet. Naproti tomu je v dnešní nabídce a speciálně v segmentu malých a středních traktorů, spousty strojů, které nabízí celou řadu funkcí, jež pro mnohé jejich využívání nejsou potřeba. Výsledkem je dražší stroj s menší životností a funkcemi, které obsluha stroje nepoužívá.

Do kategorie traktorů s výkonem do 160 koní mohou patřit malé zahradní a hobby traktory, komunální traktory, stroje pro speciální provozy, lesnické traktory, všestranné zemědělské traktory nebo třeba traktory využívané na farmách s živočišnou produkcí. Každý z výše uvedených provozů má svá specifika a od stroje požaduje něco jiného. Jinak bude vybavený traktor na farmu, jinak traktor určený na pole a jinak stroj pracující ve vinicích nebo v příkrých terénech.

Důležitými parametry, podle kterých se budoucí uživatel rozhoduje, jaký stroj si pořídí, jsou výkon motoru, přičemž zohlednit je možné i počet válců, převodový systém, výkon hydraulického systému, počet vnějších hydraulických okruhů, vývodové hřídele a celková konstrukce traktoru. Klíčová bývá bezpečnost, komfortní kabina a příjemné ovládání stroje. Rozhodující může být i další výbava, jakou je například příprava na čelní nakladač již z výroby nebo lesní nástavba.

Alfou i omegou celého výběru je najít stroj s ideálním poměrem mezi pořizovací cenou, provozními náklady a efektivitou práce.*

Více v týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *