Trendy v oblasti zpracování půdy

Podmítače s velkými talíři (o průměru až 720 mm) jsou někdy již právem označované jako kypřiče, protože dokážou pracovat v hloubkách, doposud dostupných výhradně pro radličkové kypřiče – až 20 cm. Nicméně s tím souvisejí i další konstrukční změny.

K těmto změnám patří překonstruování a výrazné zesílení slupic, instalace druhé vinuté pružiny do elementů nonstop jištění pracovních orgánů, zvednutí rámu do větší výšky nad zem, protože strojem proudí podstatně větší objem půdy, či úprava konstrukce v oblasti nivelačních sekcí. Talíře mají změněné uspořádání, většinou do písmene X, aby se tím dosáhlo eliminace působení stranového tahu na traktor. Uprostřed pak speciálně uložené, vzad posunuté talíře rozhrnují hrůbek, který vytvářejí proti sobě zešikmené stranové sekce talířů.

I přes vyšší složitost i vyšší pořizovací cenu se stroje s talíři o velkém průměru staly velmi rychle značně populární. Při zpracování organické hmoty, nařezání například stonků slunečnice či kukuřice anebo zapravení porostu meziplodiny dosahují výrazně vyšší účinnosti než stroje s malými talíři. Mohou být využívány i k zapravení statkových hnojiv, a umí zpracovat i suchem ztvrdlou půdu. Vyšší přítlak na velké talíře je v současné zemědělské praxi velkou výhodou.

Někteří výrobci nabízejí také kombinované stroje se sekcí talířů a radliček. Tyto těžké tažené kypřiče jsou většinou určeny za traktory vyšší výkonové třídy a sloučením pracovních operací dokážou uspořit čas. Všechny uvedené stroje a technologie budou ke zhlédnutí v průběhu mezinárodního veletrhu SIMA 2019.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 2/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *