Údržba chladící soustavy sklízecí mlátičky E-516

Při hoření paliva ve spalovacím prostoru motoru je dosahováno teploty až 2000 0C. Takovou teplotu však nemohou jednotlivé konstrukční části spalovacího motoru vydržet, proto je nutno udržovat přiměřenou pracovní teplotu pomocí chladícího okruhu. Teplota chladící kapaliny bývá 80 až 100 0C.

Teplota oleje by neměla být s ohledem na životnost motoru nižší. Je obecně známo, že dlouhý běh motoru na volnoběžné otáčky při nízké provozní teplotě zvyšuje usazování karbonu a zapříčiňuje zapékání pístních kroužků. Při delší pracovní zastávce je proto vždy lepší motor zastavit.
Chladící soustava musí odvést asi 20 až 30 % ztrátové tepelné energie získané hořením paliva. Dalších 5 až 10 % ztrátového tepla je odvedeno olejem a 25 až 45 % ztrátového tepla odchází spolu se spalinami výfukem. Zbylých pouze asi 30 až 40 % tepla se mění v užitečnou mechanickou práci.
Chladící soustava vznětového motoru E-516 má vyrovnávací nádobu a termostat. Náplň chladící kapaliny je asi 70 l. Chladící soustava motoru E-516 funguje následovně. Kapalina proudí z chladiče profukovaného dvěma ventilátory do vodního čerpadla a dále přes výměník tepla (zde se ohřívá nebo ochlazuje olej) do chladícího pláště válců a hlavy válců. Kapalina se vrací přes termostaty buď zpět do chladiče, nebo přímo do vodního čerpadla.
Termostaty otevírají přívod kapaliny do chladiče při 80 + 4 0C. Dva termostaty (obr. 1) jsou zapojeny paralelně, takže se teplota vody nemůže náhle zvýšit. Ke stálému zaplnění chladící soustavy kapalinou slouží vyrovnávací nádoba (obr. 2). Ta má nalévací otvor a na boku kontrolní šroub. Je-li vyrovnávací nádoba prázdná nebo je chladící soustava nově plněna, musí se doplnit do 3/4 objemu. Chladící soustava se musí v tomto případě odvzdušnit. Použije se přitom odvzdušňovací šroub u termostatů v přívodní trubce (obr. 2). Jako chladící kapalina by se měla používat pouze nemrznoucí směs, protože originální konstrukce termostatů neumožňuje žádné proudění kapaliny při spuštění studeného motoru. Jestliže je jako chladící kapalina použita pouze voda, je třeba počítat s tím, že při spuštění motoru za velmi nízké teploty může voda z tohoto důvodu v chladičích rychle zamrznout.
Výpustní otvory jsou celkem 4 a byly již popsány v našem seriálu v článku týkajícím se posezónní údržby sklízecí mlátičky E-516 (č. 9/1999). Na chladícím potrubí na zadní straně motoru jsou umístěna dvě teplotní čidla (obr. 3). Na jedno čidlo je napojen teploměr, který by měl ukazovat teplotu 85 až 95 0C. Jestliže teplota stoupne nad 97 0C, začne houkat houkačka napojená na druhé čidlo.
Pro správnou funkci chladící soustavy je také samozřejmě nezbytné udržovat napnutý řemen pohonu vodního čerpadla a alternátoru (obr. 4). Řemen je správně napnutý tehdy, když se dá ve středu mezi dvěma řemenicemi stlačit o 15 až 20 mm. Jestliže je napnutý nedostatečně, je třeba ho napnout změnou polohy alternátoru. Také je nutné zkontrolovat, zda řemen není nadměrně opotřebený a v případě potřeby jej včas vyměnit.
František Kumhála

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *