Úspory během aplikace hnojiv

Technologie aplikace minerálních hnojiv kotoučovými rozmetadly je v moderním konvenčním zemědělství prakticky nenahraditelná.

Jedná se o pracovní operaci, kde lze využít řadu moderních sofistikovaných systémů, které slouží k efektivnější a přesnější aplikaci hnojiv. Obzvláště přesnost aplikace je při této operaci zásadní, protože přesnost rozmetání ovlivňuje řada faktorů, z nichž nejdůležitější jsou:

  • členitost pole, která vede k překrývání pracovních záběrů a k přehnojování,
  • proměnlivá struktura hnojiv, která působením vnějších vlivů (zejména vzdušné vlhkosti) mění vlastnosti hnojiv (objemovou hmotnost, sypné vlastnosti, tvorba hrud apod.),
  • povětrnostní podmínky, které rovněž negativně ovlivňují přesnost rozmetání.

Přesnost je dále ovlivněna i samotnými principy rozmetadle minerálních hnojiv. Hned základním problémem zejména z pohledu životního prostředí je funkce hraničního hnojení, bez kterého s rozmetadlem nelze zajistit přesnost aplikace hnojiv na okrajích polí a v okolí vodních toků. Výsledkem je  nedostatečné hnojení souvratí polí a především kontaminace vodních toků hnojivy. K těmto požadavkům obvykle postačí, pokud má rozmetadlo hraniční hnojení na jedné straně. Stále častěji však zemědělci musí používat protierozní pásy, kde je požadavek na hraniční hnojení na obou stranách. Model rozmetadla KUHN Axis H EMC dokáže splnit veškeré požadavky na hraniční hnojení, a to pro levou, pravou i obě strany zároveň.

Proměnlivou strukturu hnojiv řeší rozmetadla s vážicími systémy. Toto provedení dokáže eliminovat problémy s proměnlivou strukturou minerálních hnojiv, jelikož vážicí systém dokáže přesně kontrolovat dávku hnojiva na hektar v reálném čase. U řady KUHN Axis H EMC vážení probíhá pro levou a pravou stranu nezávisle na sobě, čímž je dosaženo maximální přesnosti.

Pokud jsou tato rozmetadla kompatibilní s precizním zemědělstvím, tak lze dosáhnout velmi vysoké přesnosti aplikace minerálních hnojiv. Nedochází totiž k přehnojování na členitých polích, protože rozmetadlo automaticky upravuje velikost pracovního záběru (kontrola sekcí). Toto se využije nejen při rozmetání v klínech, ale také při objíždění sloupů, skruží a podobných překážek. Automaticky rovněž zapíná a vypíná rozmetání při najíždění/vyjíždění z kolejových řádků. Při využití navádění pomáhá obsluze přesně navádět rozmetadlo tak, aby byl využit plný pracovní záběr rozmetadla. Tyto funkce pomáhají výrazně snížit chybovost obsluhy a výrazně snížit překrývání pracovních záběrů. Tím dochází k velké úspoře hnojiv. Veškeré tyto požadavky rozmetadla KUHN Axis H EMC plně splňují.

Velká část minerálních hnojiv je vyplavována vodou, uniká do ovzduší či se jinak vytrácí z půdy. Proto je nutné při porovnávání úspor minerálních hnojiv využitím moderních systémů na rozmetadlech nebrat v potaz pouze čistou úsporu množství hnojiv, ale i jejich přesnější a rovnoměrnější aplikaci. Ve výsledku dochází ke zvýšení výnosů a zároveň ke snížení množství aplikovaných hnojiv.*

Ing. Tomáš Vomela

KUHN CENTER CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *