Utajené mistrovství

V rámci 5. polního dne společnosti Agroobchod Nové Strašecí se uskutečnilo 32. mistrovství republiky v soutěžní orbě. Vzhledem k tomu, že se konalo jen měsíc po mistrovství světa v Praze, které pro české barvy nedopadlo dobře, chyběla obvyklá masivní propagace a účast desítek vystavovatelů. Společnosti pro orbu České republiky šlo především o nominaci českých závodníků na mistrovství světa v Irské republice 29. a 30. září 2006, kam automaticky postupují oba vítězové soutěží s jednostranným či otočným dvouradličným pluhem. K překvapení pořadatelů se však mistrovská orba „zvrhla“ v napínavou soutěž, k níž přispěly i dobré půdní podmínky, pěkné počasí, v závěru dne také občerstvení bez front, ale především velký počet návštěvníků, kteří si do Chrášťan u Rakovníka našli cestu. K přívlastku „utajené“ tak bezesporu patří i slůvko „vydařené“!

Na pozemcích společnosti Lupofyt Chrášťany bylo pro návštěvníky přichystáno také více než dvacet souprav traktorů Case IH a techniky Kverneland na zpracování půdy a setí. Nechyběly ani červené sklízecí mlátičky, samojízdná řezačka, stejně jako celý pícninářský program společnosti Kverneland Czech. Některé soupravy byly předvedeny při práci, a tak mohli vnímaví návštěvníci na jednom pozemku porovnat orbu s minimalizací.
Lupofyt, s. r. o., Chrášťany hospodaří na 1900 hektarech zemědělské půdy a zabývá se pouze rostlinnou produkcí. Specializuje se především na pěstování olejnin a podle jednatele společnosti Ing. Jaroslava Mikoláše má pravděpodobně jejich největší zastoupení v rámci osevního postupu – trvale překračuje 50 procent. „Jsme největším pěstitelem máku v Čechách a u všech plodin dosahujeme trvale vysokých výnosů na úrovni 140 až 150 procent průměru okresu. Naše firma má vysokou produktivitu práce, neboť využívá moderní zemědělskou techniku a za výsledky loňského roku byla vyhlášena nejlepším zemědělským podnikem v České republice,“ pochlubil se Ing. Mikoláš.

Zemědělství zůstali věrni
Den před soutěží bylo rozhodnuto, že příští 33. mistrovství republiky v orbě se uskuteční v pátek 8. září 2006 ve Chvaleticích na Pardubicku v katastru společnosti Agros Kojice, která hospodaří na necelých 1500 hektarech zemědělské půdy. Soutěžní parcely budou vytyčeny na pozemcích sousedících s Národním hřebčínem Kladruby, s. p., který je společně se SOUz Chvaletice dalším pořadatelem. Zde snad jedna poznámka. Příznivci soutěžní orby a zemědělci přijedou v pátek stejně jako v úterý, ostatní veřejnost si však dovolenou nevezme. Ve dnech pracovního klidu by se s určitostí takové akce zúčastnila, obzvlášť když je jedním z pořadatelů kladrubský hřebčín. Kde jsou koně, jsou i lidé. Mnozí z nich by si konečně mohli udělat pravdivý obrázek o vyspělosti českého zemědělství, jiné, zejména ty mladší, by mohla tato akce oslovit a zapálit jiskřičku, která by se později rozhořela v plamen zájmu o tento obor.
Technické zázemí soutěžícím a celému realizačnímu týmu poskytne v příštím roce Střední odborné učiliště zemědělské ve Chvaleticích s více než padesátiletou tradicí. Jeho ředitel Ing. Vladimír Pechman pozval všechny účastníky příští rok do Chvaletic a týdeníku Zemědělec řekl. „Jsme jedno z mála školských zařízení, které zůstalo zemědělství věrné. Nepodlehli jsme populismu a dnes patříme k těm ojedinělým školám, které si nechaly v názvu slovo zemědělské. Přestože se věnujeme pouze jednomu oboru – opravář zemědělských strojů – nemáme o žáky nouzi, každým rokem u nás ukončí vzdělaní na padesát absolventů. Jako jedno z mála obdobných zařízení máme i dvouletou nástavbu s maturitou obor Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství. Naší snahou je produkovat odborníky se základy všech potřebných řemesel, kteří znají principy zemědělské techniky, související pojmy a jsou schopni rozšiřovat a prohlubovat svou kvalifikaci podle potřeb a specializace jejich budoucích zaměstnavatelů, popřípadě i mimo oblast zemědělství.“
Největší problém, který v současné době zemědělské školství trápí, je podle ředitele učiliště to, že technický pokrok v zemědělství jde mílovými kroky dopředu, přitom vybavení škol tento trend nekopíruje a pomyslné nůžky se stále více rozevírají. „Přitom k nám přicházejí děti, které jsou na tom z hlediska vzdělatelnosti podstatně hůř než v minulých letech. Vždyť dnes se dostanou na střední školu často i žáci se čtyřkami a teprve ti ostatní jdou na učiliště. Dalším problém vidím v zastaralých osnovách, které se tvořily ještě v době, kdy například všechna auta měla karburátor. Zásadním problémem zůstává, že tříletá učební doba se nemění, přitom objem požadovaných znalostí rok od roku roste,“ dodává Ing. Pechman.

Kvalitní startovní pole
Vlastní mistrovská orba byla zahájena přesně v deset hodin. Ještě před tím však za všechny oráče složil slib teprve jedenáctiletý Karel Konopásek z týmu Kverneland Czech, který oral mimo hlavní soutěž. Spolu s ním se českého mistrovství zúčastnilo dalších šestnáct oráčů, deset z nich soutěžilo s klasickým jednostranným dvojradličným pluhem, ostatní s otočným oboustranným dvojradličným pluhem. Oproti loňskému roku, kdy se mistrovství orby v Hustopečích zúčastnilo celkem 32 oráčů (11 s jednostranným klasickým, sedm s otočným oboustranným, tři s otočným čtyřradličným a 11 s koňským potahem), je účast slabší, úroveň soutěže však nebyla v žádném případě horší.
Do soutěže s klasickým jednostranným dvojradličným pluhem vyslalo své závodníky šest zemědělských škol a učilišť, jeden zemědělský podnik a některé firmy, které vytvořily silné týmy. Především v jejich barvách soutěžili favorité celé soutěže, ať již Václav Milík, či Michal Trtek nebo Josef Hloucal, pravidelní účastníci posledních mistrovství republiky. Poprvé v historii mistrovské soutěže se oráčského klání zúčastnil tým společnosti ProfiPress. Naše vydavatelství reprezentoval kolega Vladimír Skalický, redaktor měsíčníku Farmář. Že umí napsat erudované a zajímavé reportáže z domácích i světových soutěží se mohli přesvědčit nejen čtenáři již zmíněného měsíčníku, ale také čtenáři týdeníku Zemědělec, s kterým úzce spolupracuje. Všichni jsme očekávali, zda se mu bude dařit i na druhé straně pásky, která odděluje diváky od soutěžících. A nutno dodat, že Vladimír překvapil všechny, včetně sebe samého.
Soutěže s otočnými oboustrannými dvojradličnými pluhy se zúčastnilo šest oráčů. K favoritům patřil několikanásobný mistr republiky a pravidelný účastník mistrovství světa Aleš Malý, překvapit však mohl František Žaloudek, stejně jako v loňském roce třetí Josef Holeček. K favoritům se řadil i Zdeněk Ondra, který patří k domácí špičce jak v soutěžní orbě s otočným dvojradličným, tak i čtyřradličným pluhem.

Favorité nezklamali
Přestože soutěžní pozemky nebyly moc dobře připraveny, velké potíže dělaly soutěžícím především souvislé řádky slámy, všichni oráči odvedli velmi dobrý výkon. A to i mladý Karel Konopásek, který by se s počtem 95 bodů dělil o osmé místo. Příjemným překvapením soutěže s klasickým jednostranným dvojradličným pluhem bylo umístění Vladimíra Skalického, který s počtem 100 bodů obsadil vynikající páté místo. Před ním se umístili jen pravidelní účastníci mistrovství republiky, z nichž mnozí stáli již několikrát na stupních vítězů. „Psát o soutěžní orbě a pak se zúčastnit vlastního klání je úplně něco jiného,“ řekl bezprostředně po závodu. „Nikdy jsem soutěžně neoral, a proto moje ambice nebyly veliké, domníval jsem se, že budu uzavírat startovní pole. Vždyť jsem s půjčeným traktorem Case IH a továrním pluhem Kverneland trénoval pouze dva dny. Povedla se mi rovina rozpichu, jenže během závodu jsem o kámen ohnul držák první předradličky. Narovnat moc nešel, takže jsem musel soutěž dokončit s poškozeným pluhem, což se určitě projevilo na rovnoměrnosti brázd a zaorání posklizňových zbytků. Nejsem však snílek, na lepší místo bych stejně asi nedosáhl, obzvlášť když jsem orbu nedokončil ve stanoveném limitu. Zjistil jsem však, že soutěžní orba není až tak složitá, jak se na první pohled zdá, mohlo by si ji bez obav vyzkoušet více soutěžících. Na příštím mistrovství republiky, kterého bych se opět rád zúčastnil, bych již chtěl soutěžit s lépe vybaveným pluhem.“
Na čtvrtém místě se umístil loni sedmý Jindřich Vaněk z týmu SZeŠ Čáslav – Staton – Cime, který získal o tři body více než V. Skalický. Na třetím místě skončil se 117 body Michal Trtek ze SOU a OU Uherský Brod, oproti loňskému roku si polepšil o jedno místo. Na pomyslný stříbrný stupínek se z loňského pátého místa vyhoupl Josef Hloucal z týmu Fuchs Oil – N + N – Zetor, který získal 121 bodů. Suverénně nejlepší, stejně jako v letech 2003 a 2004, byl Václav Milík z týmu Fuchs Oil – N + N – Zetor. Celkovým počtem 143 bodů potvrdil na domácím kolbišti svou nadvládu a kvalifikoval se na příští mistrovství světa. „Po neúspěšném pražském mistrovství světa mě vůbec nenapadlo, že bych se soutěžní orbou skončil,“ svěřil se po vyhlášení výsledků a předání cen staronový mistr republiky. „Vždyť i mistři světa jsou jen lidé z masa a kostí. Z boje nikdy neutíkám a rád se s nimi v příštím roce zase utkám. Dnes jsem měl problém především v tom, že na polovině soutěžní parcely byla lehká půda, na druhé části půda těžká, takže jsem se stále potýkal s nestejnoměrným rozměrem nezorané části.“
V soutěži otočných oboustranných dvojradličných pluhů se na třetím místě umístil Zdeněk Ondra z týmu Fuchs Oil – N + N – Zetor s počtem 87 bodů a proti loňskému mistrovství si polepšil o tři místa. Stejně jako v loňském roce obsadil druhé místo František Žaloudek z týmu Staton – Cime – ČZU Praha, od rozhodčích získal celkem 94 bodů. Již pošesté v řadě se stal mistrem republiky Aleš Malý ze SOU Zábřeh a také on se kvalifikoval na příští mistrovství světa. Přestože v minulosti předvedl lepší orbu, stačilo mu letošních 107 bodů k prvnímu místu.

Mistrovství z pohledu povolaných

 Ing. Josef Kachník, předseda Společnosti pro orbu České republiky
Úroveň skromného 32. mistrovství republiky v orbě byla nečekaně dobrá. Soutěž jsme pořádali více méně symbolicky s cílem určit české reprezentanty pro příští mistrovství světa, s přispěním všech se z ní ale stalo kvalitní oráčské klání. Je dobře, že mezi soutěžícími převládají mladé tváře, stejně jako mezi účastníky, kterých dnes přijelo do Chrášťan mnoho. I když soutěžní parcely nebyly zcela kvalitně připraveny, podmínky byly pro všechny stejné a soutěžící se úkolu zhostili velice dobře.

 Ing. Jan Cholenský,CSc., hlavní rozhodčí
Přestože se letošního mistrovství republiky zúčastnilo méně soutěžích než v loňském roce, byl jsem potěšen jeho velmi dobrou úrovní. Překvapením soutěže je určitě druhé místo Josefa Hloucala, který všem ukázal, že se dá úspěšně soutěžit i se starým traktorem Zetor a pluhem bez významných úprav. Že lze úspěšně soutěžit i s běžně dostupnou technikou prokázal také Vladimír Skalický, který oral s továrním pluhem a dokázal, že stejně dobře jako umí psát, umí i orat. Michal Trtek zraje a pouze čtyři body od druhého místa mu dávají velké ambice v budoucnosti. I přes velké zklamání po mistrovství světa prokázal Václav Milík svou houževnatost a dnes neměl soupeře. V soutěži otočných oboustranných dvojradličných pluhů sice Aleš Malý nezaoral nejlépe, i po všech peripetiích mu to přesto stačilo na první místo. František Žaloudek nedooral požadovaný počet brázd a ani přičtení deseti trestných bodů, které obdržel, by mu k prvenství stejně nestačilo. Dnes se velice povedla orba také Zdeňku Ondrovi. Je vidět, že stejně jako ve sportu přináší týmová práce a zapojení sponzorů své plody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *