V Beauvais nespí na vavřínech

Traktory Massey Ferguson typových řad MF 6200 a MF 8200 nejsou na našich polích žádným nováčkem. Každý výrobce traktorů se neustále snaží o vylepšování svých strojů a ani Massey Ferguson nespí na vavřínech. A tak jsme se mohli při naší návštěvě výrobního závodu ve francouzském Beaevais seznámit s novinkami pro rok 2001.

Odpružená přední náprava QuadLink

Požadavky trhu na zvýšení pojezdové rychlosti traktorů, při zachování komfortu a bezpečnosti pro obsluhu, vedou výrobce k používání předních odpružených náprav. Nová přední odpružená náprava na traktorech Massey Ferguson bude mít velký význam pro zákazníky, kteří chtějí používat traktory zejména k dopravě po pozemních komunikacích.
Odpružená náprava kopíruje nerovnosti, a tak zvyšuje pohodlí obsluhy, bezpečnost a v neposlední řadě má svůj pozitivní vliv i na životnost stroje. Je samozřejmé že odpružená náprava není vhodná ke všem pracím na farmě a proto je možno odpružení pomocí tlačítka vypnout. Nová přední náprava zachovává 55° natočení kol a umožňuje 11° výkyv ve vertikálním směru.
Konstrukční řešení odpružení pomocí hydraulického válce a táhel se střižným působení je dobře patrné z obrázku. Je-li odpružení přední nápravy zapnuto, sleduje snímač polohu hydraulického válce. Tyto údaje vyhodnocuje řídící jednotka, jež pomocí elektromagnetického ventilu připouští nebo odpouští tlakový olej a tak udržuje hydraulický válec ve střední poloze jeho dráhy. K dispozici je vždy 45 mm dráhy jak při zatížení, tak při odlehčení nápravy. Znamená to, že pokud se přidá nebo odebere závaží z přední části traktoru, snímač zjistí tuto změnu a automaticky po třech vteřinách nastaví odpružení do jeho střední polohy. Když je odpružení vypnuto, hydraulický válec se přesune do nejnižší polohy. Vlastní tlumeni rázů probíhá ve třech akumulátorech s náplní dusíku, dva jsou určeny pro stlačení a jeden pro odlehčení. Jakmile najede traktor na nerovnost, píst se pohne a stlačí hydraulickou kapalinu, která tlakem působí na membránu v akumulátorech. Plyn za membránou se stlačí a utlumí tak vzniklý ráz.
Na závěr představení nové odpružené nápravy QuadLink bych se rád zmínil o některých detailech, které dle mého názoru jsou pro praxi výhodné. Mám na mysli především systém uložení hydraulického válce do skříně nápravy. Válec je tak v celém svém rozsahu pohybu dobře chráněn proti poškození. I počet mazacích míst je příznivý. Na celé nápravě je jen šest mazacích míst, dva pro každý otočný čep náboje kola a dva pro hlavní opěrný otočný čep.

Automatické řazení převodovky Dynashift

K vyššímu komfortu a zjednodušení práce obsluhy traktoru vyvinuli v Beauvais dva systémy automatického řazení převodovky Dynashift. Jeden systém, z názvem Speed Matching se do traktorů s převodovkou Dynashift montuje automaticky, a druhý AutoDrive je na přání.
Speed Mathing (přizpůsobení rychlosti)
Tento standardně montovaný systém má ulehčit obsluze výběr rozsahu převodovky Dynashift (A-B-C-D) při přeřazování převodových stupňů synchronizovanou převodovkou. Pokud má obsluha systém Speed Matching zapnutý kolébkovým přepínačem v loketní opěrce a začne řadit z převodového stupě tři a rozsahu D na čtvrtý převodový stupeň synchronizované převodovky, Speed Matching mu podle okamžité rychlosti automaticky vybere a zařadí optimální rozsah převodovky Dynashift. Stejným způsobem funguje systém i při řazení z vyššího převodového stupně na nižší. Speed Matching lze samozřejmě i zcela vyřadit z činnosti. Potom fungují převodovky tak, jak jsme u traktorů Massey Ferguson zvyklí.
AutoDrive (automatické řazení v závislosti na otáčkách motoru)
Tento „automatický pilot“ je do traktorů Massey Ferguson s převodovkou Dynashift montován na přání. Má za úkol měnit převodové poměry převodovky Dynashift podle pracovních podmínek traktoru. Obsluha má možnost zvolit pomocí kolébkového vypínače v loketní opěrce tři pracovní režimy systému. Pokud je přepínač v poloze 0 je AutoDrive vypnut, ale funguje Speed Matchink. Při poloze vypínače 1 je aktivován výkonový režim a v poloze 3 režim ekonomický.
Výkonový režim je určen pro práci, kde je nezbytné, aby motor běžel při vyšších otáčkách, aby se dosáhlo maximálního výkonu motoru. Elektronická řídící jednotka vydá povel k přeřazení na vyšší převodový poměr přesáhnou-li otáčky motoru hodnotu 2100 min-1. Na nižší převodový poměr přeřadí, když otáčky poklesnou pod 1200 min-1, nebo v případě že se náhle zvýší zatížení motoru.
Ekonomický režim je určen pro lehčí práce kdy není třeba tak velký výkon a otáčky. Má za úkol udržovat otáčky motoru v oblasti nejnižší spotřeby. AutoDrive přeřazuje na vyšší převodový stupeň při překročení otáček 1700 min-1 a na nižší při 1200 min-1 nebo když se náhle zvýší zatížení motoru.

Systém řízení elektrohydraulických rozvaděčů – SMS

Další novinka, která ulehčí práci obsluze zejména při pracích jako nakládání s čelním nakladačem je systém SMS. Novým, do loketní opěrky sedadla umístěným, joystickem můžete ovládat až čtyři proporcionální elektrohydraulické rozvaděče. Existují dvě úrovně SMS. Jedna určena pro traktory bez systému Datatronic a druhá pro spolupráci s Datatronicem.
První varianta SMS systému ukládá do paměti rychlost průtoku oleje každým ze čtyř elektrohydraulických rozvaděčů. V praxi to velmi zjednodušeně znamená, že obsluha ukáže systému jakou rychlostí má vysunovat a zasunovat hydraulické válce a ten potom na pokyn obsluhy tuto činnost přesně opakuje. Tak lze naprogramovat všechny čtyři proporciální elektrohydraulické rozvaděče. Jestliže chce řidič traktoru ovládat dva elektrohydraulické rozvaděče současně, lze přesunout joystick v diagonálním směru a SMS bude ovládat oba rozvaděče při nastavených rychlostech průtoku. Tlačítko na pravé straně joysticku umožňuje aktivovat třetí nebo čtvrtou funkci, například, když se používá multifunkční nakladač.
U druhé, se systémem Datatronic spolupracující, varianty lze pomocí tlačítek se šipkami a otočného ovladače nastavit rychlost průtoku a čas průtoku. Nastavení rychlosti průtoku je vyjádřeno v procentech maximálního průtoku a čas je nastavován po vteřinách.

Přední DualControl

Tento systém nemusím našim zemědělcům příliš představovat. Jde o osvědčený systém, který Massey Ferguson v současné době rozšířil i na čelní tříbodový závěs. Duální ovládání čelního tříbodového závěsu umožňuje přesné ovládání okamžiku začátku a ukončení práce čelního a vzadu připojeného nářadí pomocí jediného vypínače. Obě nářadí začínají a končí práci ve stejném místě. Tím se docílí lepší kvality práce s podstatně sníženým namáháním a menší únavou obsluhy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *