V Zetoru se snad blýská na lepší časy

V letech nedávno minulých jsme na našich polích a v zemědělských podnicích mohli vidět takřka jednotný strojový park. Z hlediska tažných prostředků v něm měly největší zastoupení domácí Zetory. Tento stav pokračoval i v době kdy se otevřely hranice a začala se k nám dovážet zahraniční zemědělská technika. Pak však přišly roky 1999 a 2000, ve kterých v Zetoru výroba stagnovala. Jak jsme již naše čtenáře informovali k oživení výroby došlo v říjnu 2000.

Aktuální informace

Od náběhu sériové výroby se podařilo vyrobit téměř 600 traktorů, jejichž cílovou zemí bylo Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Irsko, Angola, Slovinsko, Turecko, Chorvatsko asi 20 traktorů bylo určeno pro naše zemědělce. Nyní je vedeno zhruba 1700 objednávek na další stroje.
Náběh sériové výroby byl pomalejší než se očekávalo. Zpoždění bylo způsobeno tím, že část dodavatelů dílů nereagovala včas a zpomalila tak výrobu. Přesto se podařilo zajistit potřebné dodávky materiálu k plné kompletaci traktorů, v některých případech i u nových dodavatelů. Dodávky materiálu a dílů jsou nyní zajišťovány prostřednictvím dceřinné společnosti Revitalizační agentury, která má název Revitalizační traktor, s.r.o. Tato společnost čerpá úvěr ve výši 700 mil. Kč, který byl poskytnut Konsolidační bankou a musí být do jednoho roku splacen.
Po rozběhu sériové výroby je zaměstnancům vyplácena mzda v plné výši. V souvislosti se soudním vyrovnáním jim budou uhrazeny dlužné mzdy v plné výši, jako přednostním věřitelům. Z celkového počtu 2350 zaměstnanců je v pracovním procesu přítomno asi 2,1 tis., zbývající nepřítomní jsou v rámci plánované absence.

Členění Zetoru

Mateřská společnost Zetor, a.s. zajišťuje výrobu a prodej traktorů, motorů a výkovků. Tyto aktivity uskutečňuje v rozsáhlém výrobním areálu, rozloženém na ploše 110 ha. V areálu jsou soustředěny provozy na montáž traktorů, výrobu motorů, převodovek, kabin a provoz hydrauliky a další specializovaná pracoviště. Zetor, a.s. má stoprocentní majetkové podíly ve svých dceřinných společnostech, které se zabývají různými obory činnosti.
Z dceřinných společností můžeme jmenovat Slévárnu Zetor, a.s., která se jak již je z názvu patné zabývá výrobou odlitků a to jak pro Zetor, tak pro další firmy. Další dcerou je Energzet, a.s. jehož úkolem je výroba energie, Narzet, s.r.o. se zabývá generálními opravami strojů a výrobou strojů, nástrojů a zařízení jak pro potřeby Zetoru, tak dalších firem. Zetor ČR, a.s. prodává traktory na trhu v ČR a nyní i v SR, a Zetor PDC se zabývá dodávkou náhradních dílů. Poslední dvě jmenované společnosti jsem měl možnost navštívit.

Organizace a vývoj prodeje v ČR a SR

Zetor ČR je v současné době v pozici distributora k společnosti Revitalizační traktor. Jak bylo zmíněno od května letošního roku má okruh své působnosti rozšířen o slovenský trh, kde skončila činnost Zetoru Slovensko a vznikly zde příznivé podmínky pro prodej traktorů. A to také díky tomu, že tamní ministerstvo zemědělství poskytlo dotace až do úrovně 40 % z ceny traktoru. Od května se tak na Slovensku prodalo 30 traktorů. V České republice je prodej realizován prostřednictvím sítě 23 smluvních zástupců.
S ohledem na prodej na tuzemském trhu je možné konstatovat, že přes nepříznivý vývoj v letech 1999 a 2000 si Zetor dokázal udržet asi 30 % podíl na trhu. Připomeňme, že v letech minulých to bývalo 60 až 70 % a ve výkonové třídě od 40 do 110 k i přes 90 %. Prodej i v těchto krizových letech byl umožněn díky předplatbám od zákazníků, kteří poskytli 50 % z ceny nového traktoru jako zálohu. To byl samozřejmě pro zákazníky velmi nelehký úkol a to zejména s ohledem na cenu traktorů a prodlevu 6 až 8 týdnů, ve které měly vázané svoje peníze. Nicméně všechny traktory v režimu 50% předplatby byly dodány. Zde je třeba opět zmínit fakt, že naši lidé mají v Zetory důvěru, neboť zahraniční dovozci nabízejí podmínky financování nákupu ve zcela opačné rovině.

Ceny a základní výbava

Svoji roli na neutuchajícím zájmu o Zetory má jistě také jejich pořizovací cena, která je při porovnání výkonu a úrovně výbavy zhruba o 10 % nižší než u zahraniční konkurence. Důvodem však není nižší kvalita, neboť používané materiály a díly mají kvalitu podobnou jako u zahraniční konkurence a jejich pořizovací cena je rovněž obdobná (v současnosti jsou mnohdy vstupní suroviny tuzemského původu dražší než zahraniční). Důvodem nižší ceny nových traktorů je levnější pracovní síla v naší republice. Nedá se totiž ani říci, že by nové Zetory měly chudou základní výbavu, je tomu spíše naopak a nechybí v ní přídavná závaží, etážový závěs a další.
Je také zajímavé, že zákazníci často sahají po komfortnějších provedeních v nichž nechybí například klimatizace, o jejíž montáži se v Zetoru před několika roky ani neuvažovalo.
V současné době se v Zetoru vyrábí I. a III. unifikovaná řada. Mimochodem Zetor jako první přišel s myšlenkou unifikace.

Co si žádají zákazníci?

Z první řady je pro zemědělství nejžádanější model 7341 a v lesnictví 6341 (pro lesní práce postačuje nižší výkon). Sezónně (jaro, podzim) se prodává také model 7321, který nachází uplatnění v komunálních službách a ve vnitropodnikové dopravě. Tento traktor je bez poháněné přední nápravy, která je pro tyto práce zbytečná a navíc traktor bez ní má větší manévrovací schopnosti, které jsou v těchto provozech žádoucí.
Z UŘ III je zákazníky nejvíce žádán model 10641 Forterra. Jak známo model 11641 má šestiválcový motor Lamborghini a od toho se odvíjí i vyšší pořizovací cena. Co se týče unifikovaných řad, souběžně s UŘ I Super je vyráběna ještě dobíhající řada Major, které však v letošním roce vypršela homologace pro tuzemský trh a je tudíž určena jen pro vývoz na zahraniční trhy, kam ostatně putuje většina Zetorů (přes 90 %). Podobná situace je u UŘ III, kde se současně s řadou Forterra (šestková), vyrábí souběžně i stará řada (pětková) – Classic, které zatím homologace nevypršela. Nicméně postupně je vytlačována modernější Forterrou, která samozřejmě cenově poskočila o něco nahoru, nicméně má vyšší užitnou hodnotu a tak již v základním provedení mají zákazníci k dispozici bohatší výbavu. Standardem je například sedačka Grammer, rychlozávěsy CBM apod.
Jak čtenáři jistě zaznamenali na výstavách Zetor předvedl i zbrusu novou sedmičkovou řadu. Ta je však stále ve stádiu prototypů, takže s první ověřovací sérií se začne koncem příštího roku. V této době vám také přineseme podrobnější informace o této novince. Zetor tuto řadu prezentoval s poměrně velkým předstihem a to především proto, aby dokumentoval, že vývoj v továrně se nezastavil, a že je stále životaschopným podnikem.

Na závěr

Při naší návštěvě byla výroba v plném proudu a to jak v motorárně, tak na úseku převodovek, kabin i konečné montáže. Tam jsme mohli také pořídit několik, snímků. Během naší návštěvy se expedovaly dva kamiony s traktory UŘ I, jejich cílovou stanicí byla Francie, která poskytuje Zetorům tradičně dobré odbytiště.
Důležité je i to, že se v průběhu krize, která Zetor v posledních dvou letech ovládala nezastavil technický vývoj o čemž jste se mohli přesvědčit i na stránkách našeho časopisu a je vhodné konstatovat, že minimálně z vnějšího pohledu (ostatní zatím nelze hodnotit) je nová řada Zetoru velmi zdařilá. Inovace se nezastavily, zákazníci jsou i nadále. Nezbývá tedy než vyrábět.

Luboš Stehno

Do rámečku

Označování Zetorů a v současnosti vyráběné modelové řady

V minulých letech používal Zetor pro svoje traktory číselné označení, ze kterého se daly zjistit základní údaje o traktoru (první dvě (tři) čísla udávala výkon motoru v koních, třetí číslo zda jsou poháněny obě nápravy a poslední číslo specifikaci traktoru). Toto označování platilo ještě u řady 5211 (45), 6211 (45), 7211 (45), kde první dvě čísla udávala přibližně výkon motoru v koních, třetí číslice v pořadí značila zda je poháněna jedna (1) nebo obě nápravy (4), čtvrtá číslice ukazovala zda jde o traktor univerzální (1) nebo s poháněnou přední nápravou (5).
Nyní má celé označení charakter označení obchodního. Pouze třetí číslice značí zda má traktor poháněnou pouze zadní nápravu (2), nebo zda disponuje pohonem obou náprav (4).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *