Velké talíře si poradí i v těžkých podmínkách

Strojem firmy LEMKEN, který vykazuje velmi agresivní účinnost i na silnou vrstvu posklizňových zbytků, je Rubin 12. Do technologie mělké podmítky Rubinem 9 s následným zapravením výdrolu kypřičem Karat 9 firma LEMKEN vstoupila s novými talířovými branami Rubin 12 před několika lety.

Rubin 12 je vhodný jak k podmítkám, tak i k základnímu zpracování půdy do hloubky až 20 cm. Velké talíře o průměru 736 mm na silných, speciálně tvarovaných slupicích, robustní rám a současně otevřená konstrukce s maximální průchodností se zasluhují o to, že Rubin 12 si poradí i v extrémních podmínkách, jaké panují například na zaplevelených pozemcích po sklizni kukuřice. Po jediném přejezdu je organická hmota zapravena do zpracovávaného půdního profilu.

Nicméně i běžné provozní plochy jsou doménou pro Rubin 12. S nástupem na trh se neslo i oznámení, že s pracovní hloubkou až 20 cm dokáže Rubin 12 nahradit radličkový kypřič. Nyní tedy vyvstává otázka, je další existence kypřiče s radličkami v podniku nezbytná?

Rubin 12 je na podnicích, které jej vlastní, převážně využíván ke zpracování půdy v pracovní hloubce 13–17 cm. Řidič si může nastavovat pracovní hloubku pomocí hydrauliky tak, jak právě potřebuje. Ze své kabiny má ničím nerušený výhled na velkou stupnici, kde je aktuální pracovní hloubka indikována. Pro hloubky nad 20 cm je pak vhodný radličkový kypřič Karat.

LEMKEN Rubin 12/500 KA byl představen při práci na Dnu Zemědělce v Kameni 2021.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *