Vhodný termín pro přísevy luk

Z praktických důvodů se přísevy luk a pastvin doporučují provádět buď brzo na jaře anebo potom v pozdním létě. Stávající travní drn již není tak silný či přerostlý. Nově se vyvíjející rostliny nacházejí vhodné podmínky pro přežití bez velké konkurence světla, vody a prostoru.

Přímý kontakt s půdou je naprostou podmínkou začátku klíčení travních semen. A to kvůli přívodu vlhkosti, která zastaví přirozenou dormanci semen. Pokud klíčenci zaschnou, jejich vegetace tím skončí. A zrovna tak má velký význam snadná výměna plynů.

Kromě systému výsevu do předem připravené drážky se při přísevech luk v praxi využívá také setí na široko. Oproti setí do drážek, formovaných většinou kotoučovými secími botkami, je při setí na široko také výrazně nižší úroveň opotřebení, kterým dvojkotoučové secí botky v nezpracované půdě luk trpí. A setí na široko je vhodné i v případě zakládání nového porostu při úplné obnově luk. Většinou v kombinaci s ozubeným pěchovacím válcem.

Majitelé pneumatických secích strojů se setím na široko si pochvalují flexibilní možnosti jejich nasazení. Mohou být využity k setí meziplodin či dalších plodin na orné půdě a problémem není ani prostředí s výskytem vyššího množství posklizňových zbytků na povrchu pole, včetně strniště po sklizni silážní kukuřice.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *