Vítané rozšíření satelitní navigace

Firma Fendt má pro nejnáročnější zájemce o satelitní navigační systém v nabídce přijímač Trimble, který nabízí ještě více možností než varianta NovAtel. Standardně podporuje kromě signálu Egnos taktéž příjem signálu RangePointRTX. Na přání je možné další rozšíření na příjem signálů CenterPointRTX a CenterPointRTX Fast. Korekční signál RTK může být přijímán prostřednictvím sítě mobilních operátorů a v případě jeho výpadku zajišťuje překlenutí výpadku služba xFill, na přání xFill Premium.

Zákazník má tedy možnost volby nejenom mezi dvojicí přijímačů, ale i mezi četnými korekčními signály a službami pro překlenutí výpadku korekčního signálu. Fendt své systémy precizního zemědělství stále zdokonaluje a v březnu 2018 představil nový systém VarioGuide Contour Assistant. A to tak, aby práce s navigačním systémem byla ještě efektivnější a komfortnější.

Tento systém rozšiřuje stávající nabídku navigačních linií o další varianty. Řidič si může zaznamenat na Varioterminálu až dvacet jednotlivých segmentů pozemku, anebo si tyto úseky nechat vypočítat na základě stávajících hranic pole či ze stávajících navigačních linií. Poté si navigační systém automaticky vybírá nejvhodnější segment pro práci, a to na základě směru jízdy, úhlu, který svírá navigační linie vzhledem k okraji pozemku, a vzdálenosti k okraji pole. Pokud byl stanovený dostatečný počet těchto segmentů, může být na jejich základě i provedeno sestavení hranic pozemku, pokud ještě nejsou stanoveny.

Tento režim nalezne obzvlášť užitečné uplatnění při setí kulturních plodin, kdy je ve zvyku nejprve zaset souvratě a teprve potom prostor pole mezi nimi (kukuřice, cukrová řepa).*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *