Vrátit půdě živiny, které jsme jí vzali

Úspěšná rostlinná výroba je založena na tom, že pěstované plodiny poskytnou dostatečný výnos. Výnosu dosáhnou za předpokladu, že mají k dispozici dostatek potřebných živin. Nicméně živiny jsou z půdy exportovány, a dochází také ke ztrátám živin. Proto je nutné tyto ztráty nahrazovat hnojením, jehož nedílnou součástí jsou hnojiva minerální. Aby bylo hnojení úspěšné, musí být provedeno správně.

Plné možnosti využití výhod hydraulického pohonu u rozmetadla nabízí systémy, které vzešly ze vzájemné spolupráce výrobců rozmetadel s výrobci traktorů. Díky tomu a díky ovládání prostřednictvím ISOBUS sběrnice pak může fungovat inteligentní obousměrná komunikace mezi dvěma stroji. Díky systému TIM pak může rozmetadlo vysílat na traktor informace o nároku na požadované průtočné množství oleje, a traktor může snížit otáčky motoru a tím i spotřebu paliva. Podmínkou je traktor s aktivním systémem TIM a často ještě automatická bezstupňová převodovka.

Jakmile se propojí řídicí jednotka rozmetadla s řídicí jednotkou traktoru, může systém začít fungovat. Pro každou situaci je počítačem rozmetadla vypočten požadovaný průtok oleje, a odeslán na traktor a díky systému Tractor Implement System je požadovaný objem oleje bleskově traktorem dodán. Nástup elektroniky zvýšil preciznost aplikace minerálních hnojiv na doposud nepoznanou úroveň se současným zjednodušením práce pro uživatele rozmetadel, kterým většinou postačuje pouze zadat druh hnojiva, dávku a požadovaný pracovní záběr, a mohou začít pracovat.

Více informací v Zemědělci č. 2/2019.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *