Všestranný radličkový kypřič

Ideálním kypřičem, který lze využít jak k podmítce, tak i k jinému zpracování půdy, je Cruiser XL od firmy HORSCH. Díky robustní stavbě, pevnému rámu, urovnávacím talířům, široké nabídce pěchů a především uspořádání radliček v šesti řadách dokáže velmi dobře urovnat povrch půdy, správně promíchat posklizňové zbytky, odříznout rovné dno a půdu kvalitně rozdrobit. A to bez většího podílu hrud i na těžkých půdách.

Tomu napomáhá výjimečné uložení slupice, její tvar a především předepnutí přítlaku na hodnotu 150 kg. Uvedený způsob řešení, kdy je špička radličky posunuta za střed uložení slupice, dovoluje pouze minimální vibrace radličky, takže je půda velmi kvalitně a v celém profilu zpracovaná. S ohledem na šest řad radliček je stroj dostatečně dlouhý pro perfektní rovnání povrchu a ideální rozmístění slámy a posklizňových zbytků.
Kypřič Horsch Cruiser XL se velmi jednoduše obsluhuje, pracovní hloubka se nastavuje hydraulicky mezi předními opěrnými koly a pěchem na konci stroje. Také na údržbu je velmi jednoduchý s minimem mazacích míst. Pro přepravu slouží podvozek, který je uložen mezi hlavním rámem a pěchem. Před pěchem je ještě řada urovnávacích talířů. Cruiser XL se vyrábí v záběrech 5, 6, 7,5, 10 a 12 m. Tahová potřeba, která je závislá na půdních podmínkách a hloubce práce, se pohybuje v rozmezí 35 až 60 koní na metr záběru. Cruiser XL je tak velmi vhodný pro malé i velké podniky. Při dodržení ideální pracovní rychlosti, která se podle podmínek pohybuje v rozmezí 12 až 17 km/h, je zajištěn velmi vysoký hodinový výkon. Spotřeba nafty se podle podmínek pohybuje mezi 4 až 8 l/ha.*
Více naleznete v Zemědělci č. 22.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *