Výhody robotů pro zemědělskou praxi

S tím, jak se zintenzivňuje vývoj robotů pro zemědělství a probíhá i polní testování, ukazují se jejich další možnosti využití i nové přednosti. Roboti se pohybují po poli po předem definovaných trasách, není třeba stále kontrolovat disciplinovanost řidičů traktorů.

Zároveň i odpadnou problémy s řešením nemocenské, dovolené, práce přesčas či o víkendech a svátcích, a robot může vykonávat svou práci 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. Roboti budou také umět eliminovat potenciální lidské chyby a představují řešení problému s nedostatkem pracovních sil.

Roboti přinesou i možnosti úspor nákladů na mzdy, palivo a další, a mohli by urychlit zavedení strojů s elektrickým pohonem do praxe, protože tento trend zatím stále zůstává jaksi zabržděný. Určité druhy robotů budou znatelně lehčí, než v současnosti používané traktory, což bude znamenat šetrnější přístup k půdě.

Určité zemědělské podniky pro zavedení robotů již připravené jsou. Nicméně zbývá ještě dořešit některé otázky, hlavně legislativního charakteru. Určité úsilí také bude stát nutnost vyjít vstříc bezpečnostním hlediskům. Uvolněné pracovní síly – řidiče – bude třeba rekvalifikovat pro jinou práci. S nejvyšší pravděpodobností se s nástupem robotů vytvoří nové pracovní pozice specialistů na tuto oblast (manažerů robotů). Bude také třeba vyřešit logistiku, tedy transport robotů do místa nasazení a převoz mezi pozemky a poté zpět na farmu, a jejich zajištění proti odcizení.

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *