Výkon, kvalita práce a spolehlivost

Přestože je současná nabídka techniky na zpracování půdy široká, najít vhodný stroj do konkrétních podmínek není často jednoduché. Pokud je však volba správná, získá zákazník výkonnou techniku odvádějící kvalitní práci a jako bonus navíc ještě dlouholetý bezporuchový provoz.

Společnost ZEAS Podorlicko a. s., člen skupiny AGROMĚŘÍN, sídlí v obci Trnov a hospodaří v podhůří Orlických hor v 27 katastrech na 4170 ha zemědělské půdy, z nichž je 3650 ha orné půdy 520 ha trvalých travních porostů. V živočišné výrobě se podnik specializuje na chov mléčného skotu holštýnského plemene. Celkem 560 dojnic denně vyprodukuje více než 15 000 litrů mléka, roční produkce převyšuje pět a půl milionů litrů mléka. Býčky v období mléčné výživy a březí jalovice ZEAS prodává. Rostlinná výroba je zaměřena na zajištění krmivové základny, potřeb bioplynové stanice a pěstování tržních plodin. V osevním postupu se střídá celá řada plodin, včetně speciálních. Z ozimů je největší plocha vyčleněna pro ozimou pšenici, za níž následuje řepka, ozimý ječmen, senážní žito a peluška. Největší plocha jařin připadá na silážní a zrnovou kukuřici a ječmen, které doplňuje oves nahý a sója. Pro potřeby živočišné výroby nemůže chybět jetel a vojtěška. Zbylá orná půda je rozdělena mezi speciální plodiny – hrách, koriandr, kmín, len olejný, hořčici a bob.

Zpracování půdy

Přibližně 70 % výměry tvoří těžké jílovité půdy (oglejené slínovce), zadržující vodu a tedy náchylné na zamokření. Na 30 % jsou pak půdy lehké hlinité. Technologie zpracování půdy se v průběhu času vyvíjela až do dnešní podoby. „Tak jako jiné zemědělské podniky, i my jsme prošli obdobím minimalizace s mělkým zpracováním půdy talířovými podmítači, po nichž následovalo setí, ale zjistili jsme, že tato technologie nevede k očekávaným výsledkům,“ vzpomíná Miloslav Tošovský a pokračuje: „Začali jsme se vybavovat i radličkovými kypřiči a pluhy.“ Vývojem prošel i park techniky. V počátcích byly základem traktory o výkonu 200 k a nářadí s pracovním záběrem 5 až 6 m. Dnes jsou pro polní práce vyhrazeny dva pásové traktory Challenger MT 765 C o výkonu 365 k a jeden Challenger MT 865 C o výkonu 580 k. Výkonu traktorů odpovídají i pracovní záběry agregovaného nářadí, které často převyšují deset metrů. Významné místo v parku techniky mají také dva stroje od firmy Köckerling. Služebně starším z dvojice modrých strojů Köckerling je kypřič Vector s pracovním záběrem 9 m, který je agregovaný s traktorem Challenger 865 C.  „Kypřič Vector u nás pracuje od roku 2013, tedy osm sezón. Je určen pro finální úpravu půdy před podzimním setím. Půdu kvalitně prokypří, rozdrobí a urovná pozemek. Nasazován je po řepce a částečně po kukuřici. Pozemky zpracuje jedním nebo dvěma přejezdy do hloubky 15 až 20 cm,“ popisuje úkoly stroje Miloslav Tošovský a přidává chválu: „Za osm let zpracoval Vector přibližně 8000 hektarů, aniž bychom museli řešit jedinou mechanickou závadu. Sada speciálních dlát vydrží 1000 ha a po otočení pak dalších 1000 ha.“  Druhým strojem značky Köckerling je předseťový kombinátor Allrounder 1200 profiline, který pracuje ve společnosti ZEAS Podorlicko od loňského jara. „Tento stroj je primárně určen pro jarní předseťové zpracování půdy jak po orbě, tak i po minimalizaci a dále pro mechanickou likvidaci plevelů po první podmítce,“ vysvětluje důvod pořízení kombinátoru Miloslav Tošovský. Na jaře je Allrounder osazen úzkými dláty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu a na podzim pro likvidaci výdrolu šípovými radličkami. Stejně jako Vector pracuje s pásovým traktorem Challenger MT 865 C.*

Více v regionální příloze týdeníku Zemědělec z Královéhradeckého kraje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *