Výkonné podmítače i univerzální secí stroje

Podmítače s talíři o velkém průměru jsou někdy již právem označované jako kypřiče, protože dokážou pracovat v hloubkách doposud dostupných výhradně pro radličkové kypřiče – až 20 cm. Nicméně s tím souvisejí i další konstrukční změny, jako je překonstruování a výrazné zesílení slupic, instalace druhé vinuté pružiny do elementů nonstop jištění pracovních orgánů, zvednutí rámu do větší výšky nad zem, protože strojem proudí podstatně větší objem půdy, či úprava konstrukce v oblasti nivelačních sekcí.

Talíře mají změněné uspořádání, většinou do písmene X, aby se tím dosáhlo eliminace působení stranového tahu na traktor. Uprostřed speciálně uložené talíře, vzad posunuté rozhrnují hrůbek, který vytvářejí proti sobě zešikmené stranové sekce talířů.

I přes vyšší složitost i vyšší pořizovací cenu se stroje s talíři o velkém průměru staly velmi rychle značně populární. Při zpracování organické hmoty, nařezání například stonků slunečnice či kukuřice, anebo zapravení porostu meziplodiny dosahují výrazně vyšší účinnosti než stroje s malými talíři.

Výskyt posklizňových zbytků na povrchu pozemku již není žádným problémem pro moderní secí stroje. Tažené secí stroje s předřazenou sekcí talířů pro přípravu půdy šetří samostatné pracovní operace, náklady na založení porostu a čas. Stejného výsledku lze dosáhnout i tím, že secí stroj dokáže vysévat více plodin najednou – až čtyři. Tohoto výsledku lze docílit různými způsoby, ať rozdělením zásobníku osiva, agregací dalšího menšího secího stroje na pneumatický secí stroj či připojením externího zásobníku do zadního či čelního závěsu traktoru. Všechny uvedené stroje a technologie budou ke zhlédnutí v průběhu mezinárodního veletrhu SIMA 2019.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 2/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *