Výkonné rozmetadlo s precizní aplikací

Jedním z velkých zemědělských podniků na jižní Moravě je Agrodružstvo Morkovice. V rostlinné výrobě je na výměře 4656 hektarů orné půdy pěstována především potravinářská pšenice, sladovnický ječmen a mák. Nechybí ani plochy pícnin pro výrobu objemného krmiva pro stádo 800 kusů dojného skotu. Orná půda je zpracovávána většinou bezorebnou technologií, orba následuje jen na výměře do 150 hektarů po sklizni kukuřice na zrno, aby došlo k zapravení velkého objemu posklizňových zbytků do půdy.

Nedílnou součástí agrotechnických postupů je aplikace minerálních hnojiv. Ve volbě značky je v podniku dlouhodobě králem německá firma Amazone. Regenerační hnojení porostů ozimých pšenic na konci zimního období zajišťují čtyři nesená rozmetadla Amazone ZA-M. Všechny ostatní dávky hnojiv aplikují na ornou půdu rozmetadla Amazone v taženém provedení. Tyto stroje si získaly uznání díky své výkonnosti a provozní spolehlivosti. Za dobu hospodaření pracovaly v Morkovicích již čtyři různé typy velkých tažených rozmetadel Amazone.

Třetím strojem byl model Amazone ZG-TS 8001 Hydro, do jehož zásobníku bylo možné naložit osm tun hnojiva. V té době bylo ale rozhodnuto ukončit hnojení pomocí kapalného hnojiva DAM, aby se „usnadnil život“ postřikovači. Pracovníci podniku hledali tažené rozmetadlo s řízenou nápravou, které by bylo možné bez problémů používat i pro přihnojování porostů pšenic v průběhu vegetace. Po roce provozu tak byl Amazone ZG-TS 8001 Hydro zaměněn za největší verzi Amazone ZG-TS 10001 Hydro, která již řízenou nápravou vybavena je. A kromě toho disponuje i zásobníkem o větší kapacitě.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 11/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *