Vysoká přesnost měření vlhkosti

Aktuální test Německé zemědělské společnosti DLG prokázal vysokou přesnost měření vlhkosti mobilním senzorem NIR od Krone. Společnost DLG testovala při sklizni kukuřice na siláž v sezónách 2013 a 2014 celkem 32 vzorků; testy byly provedeny ve třech různých porostech kukuřice s odlišným obsahem sušiny a měření proběhlo v rozsahu 22,2 %, 34,5 % a 38,5 %. Pro účely testu bylo naplněno 32 vozů.

Jako sklizňový stroj byla použita řezačka Krone Big X 700, na jejíž výmetnou koncovku byl namontován mobilní senzor NIR, který zjišťoval a zaznamenával hodnotu vlhkosti prostřednictvím spektrometrie v „blízké infračervené oblasti“.

Kromě toho byly z každého nákladu odebrány referenční dílčí vzorky, které byly zpracovány v laboratoři DLG oficiální metodou v sušicí komoře. Výsledky všech 32 analýz pomocí senzoru NIR a ze sušicí komory potom byly navzájem porovnány. U 25 párů vzorků byla odchylka hodnot menší než jedno procento, u pěti párů vzorků to bylo odchylka 1 až 2 procenta a u dvou vzorků byla odchylka mezi 2 až 3 procenty. U žádného vzorku nebyla absolutní hodnota odchylky vyšší než 3 %, ale u 94 % všech vzorků byla absolutní odchylka nižší než 2 %. Systém NIR od Krone proto obdržel od hodnotitelů testu známku „velmi dobrý“.

Měření vlhkosti sklizňových produktů pomocí NIR probíhá takto: Senzor NIR poskytuje přesné údaje o vlhkosti sklízeného produktu a zaznamenané údaje lze v zákaznickém počitadle přiřadit ke sklizené ploše. Montáž senzoru NIR na výmetnou koncovku řezačky BiG X je snadná.Senzor má ochranný kryt, který ho bezpečně chrání před poškozením. Během řezání tak lze velice přesně měřit vlhkost sklízeného materiálu, jak prokázal i test DLG Fokus. Údaje o vlhkosti se automaticky evidují, ukládají a přiřazují jednotlivým zakázkám

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *