Využití sběru dat a podpůrné systémy pro navigace

Souvratě jsou nedílnou součástí pozemku. V souvislosti se zaváděním ochranných opatření budou souvratě a jejich využití přehodnocovány. K tomu nám rovněž může napomoci telematika. Následovat bude pohled na podpůrné systémy pro stávající satelitní navigace.

Problematika dělení pozemků
Možnost plánování práce, tvorbu linií, hranic pozemků a optimalizaci pohybu práce po pozemcích jistě oceníme v souvislosti s požadavky na dělení půdních bloků, návrhy přerušovacích pásů a plnění dalších předpisů. Jak dokládá řada vstupních parametrů, problematika dělení naráží na celou řadu podmínek a jejich řešení není vždy jednoduché. V první řadě můžeme vycházet ze stávajících záběrů strojů, možnosti jejich pohybu a otáčení, ale také vstupů na pozemek. Dále do návrhu vstupují požadavky na omezení eroze nebo zhutnění, zařazení manipulačních ploch, využití ploch s nižším výnosovým potenciálem, podporu druhové pestrosti a mnoho dalších.

Dělení souvratí a pozemků

Příkladem může být dělení souvratí na více zón, kdy z pohledu využití souvratě můžeme tuto plochu rozčlenit do tří kategorií. Plochu okrajovou, plochu s intenzivním otáčením souprav a přechodovou plochu mezi intenzivně přejížděnou částí a hlavní produkční částí.*

Více v článku doc. Ing. Milana Kroulíka, Ph.D., doc. Ing. Václava Branta, Ph.D., a Ing. Jakuba Lva, Ph.D., v listopadovém Farmáři.

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *