Výzkum pomáhá splnit nitrátovou směrnici

V oblastech zranitelných dusičnany (ZOD) platí od tohoto roku povinnost minimálně šestiměsíční skladovací kapacity pro statková hnojiva s výjimkou močůvky. Ukládání chlévského hnoje na polním hnojišti je umožněno až po jeho tříměsíčním skladování na zpevněném hnojišti, nebo tehdy pokud pochází z hluboké podestýlky, tudíž je již částečně fermentovaný a také tehdy, pokud je ve stelivovém provozu používáno minimálně 6 kg slámy na jednu dobytčí jednotku a den.

Současné stelivové provozy v chovech skotu však nejsou na větší množství podestýlané slámy uzpůsobeny (obvykle se používá maximálně 3 až 4 kg slámy/VDJ/den) a větší množství steliva způsobuje technologické komplikace.

Jednou z možností, jak splnit požadavek dostatečného obsahu slámy, je následné domíchávání chlévské mrvy se slámou tak, aby podmínka jejího obsahu byla splněna. Pak lze takto vyrobené hnojivo ukládat přímo na polním hnojišti. Zvýšení obsahu slámy, která má malý obsah dusíku a naopak velký obsah uhlíku, má známý důsledek spočívající ve zpomalení rozkladu organického dusíku na nitrátovou formu, která je potenciálním nebezpečím pro zdroje pitné vody.

Při řešení požadavku na domíchávání slámy do chlévské mrvy bylo využito výsledků zemědělského výzkumu. V rámci spolupráce Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (VÚZT) a společnosti STS Olbramovice s. r. o., bylo vyvinuto zařízení, kterým je návěs Dozan M, určený pro dopravu, míchání a ukládání chlévské mrvy na polní hnojiště. Provedení je chráněno užitným vzorem č.25881 a patentem č. 304 289, další patentová přihláška je v řízení.

Návěs Dozan M vychází z přepravníku slámy Dozan, který je principiálně určen pro přepravu zejména volné slámy z místa skladování do stájí. Je vybaven korbou s objemem 19 m3 a podlahovým dopravníkem s hydrostatickým pohonem. 

Návěs Dozan byl doplněn dvojicí frézovacích válců, umístěných v jeho přední části a sloužících k promíchání  slámy s chlévskou mrvou. Pohon válců je od náhonového hřídele traktoru. Dalším doplňkem je příčný dopravník, pomocí něhož je homogenizovaný materiál vynášen na hnojiště či do korby odvozního prostředku. Příčný vynášecí, řetězový dopravník je vybaven  hydropohonem, řidič si jej řídí přes hydraulický rozváděč s elektrickým ovládáním, tedy přímo z kabiny traktoru. Vyprazdňovací dopravník umožňuje materiál nakládat nebo vrstvit až do výšky 3 m.

Při míchání slámy a chlévské mrvy je na dno vozu nejprve naskladněna vrstva slámy o objemu odpovídajícím následně dodanému objemu chlévské mrvy, tak aby výsledná směs splnila požadavek nitrátové směrnice 6 kg slámy/VDJ/den. Poté dojde k promíchání a vyskladnění materiálu na odvozní prostředek, nebo na polní hnojiště.

Mimo míchání chlévské mrvy se slámou je možné návěs Dozan M využít též pro homogenizaci dalšího organického materiálu (například při přípravě kompostu) a nebo jako univerzální vůz s předním vykládáním pomocí příčného dopravníku nebo zadním vysýpáním pomocí dopravníku podlahového.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *