Význam dotěžování traktoru u neseného pluhu

Na podzim 2020 zoral pluh Pöttinger Servo 45 M Nova 4+1 na pozemcích společnosti Noragros dohromady 190 hektarů. Drobení středně těžké půdy univerzálními orebními tělesy typ 41 W s plnými odhrnovačkami bylo na dobré úrovni, takže následně postačoval jeden přejezd kombinátorem, a zorané pozemky byly připraveny k setí ozimých ječmenů.

Pluh je vybaven systémem Traction Control. Tento systém vyrovnává nerovnoměrné dotížení brázdového a záhonového kola zadní nápravy traktoru. Výsledkem je snížení prokluzu kol, spotřeby paliva i nežádoucího zhutnění podorniční vrstvy půdy. Tlakový zásobník je spojený s hydraulickým válcem, který přenáší zatížení přímo na spodní táhla tříbodového závěsu traktoru a dotěžuje jeho zadní nápravu. Při dotížení nedochází ke změně hloubky orby. Tlak v systému je snadno nastavitelný. Systém Traction Control je vhodný do těžkých půd nebo při agregaci pluhu s traktorem s nižší hmotností. Je-li aktivní, doporučuje se nastavením v traktoru deaktivovat silovou regulaci tříbodového závěsu anebo ji výrazně omezit.

Podle slov Václava Noska má systém Traction Control při orbě s pluhem Servo 45 M rozhodně svůj význam. A to i přesto, že agregovaný traktor má dostatečnou zálohu výkonu motoru a hmotnost včetně přídavného závaží téměř 9 t. Také díky optimalizaci přenosu sil mezi pluhem a traktorem, ale i kvůli kvalitní práci orebních těles a jednoduchému nastavení je Václav Nosek se svým novým neseným pluhem od firmy Pöttinger velmi spokojený.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *