Významné snížení úletu a účinnější pokrytí

S tím, jak se mění legislativa, do popředí vystupují problémy s erozí či zhutňováním půdy, přizpůsobuje se tomuto vývoji i zemědělství. Zároveň si zemědělská výroba musí udržovat i konkurenceschopnost, aby se produkce mohla uplatnit na trhu. Cestou do budoucnosti jsou nová řešení a jedno takové představila společnost Leading Farmers CZ.

Tato česká firma se snaží stále přicházet s něčím novým. I moderní technologie v rostlinné výrobě mají ještě skryté rezervy, jejichž odhalením se efektivita může dále zvyšovat. Zvláště zajímavé je to pak v oblasti ochrany rostlin, protože postřikovače jsou stroji, jimiž „protečou“ každoročně značné sumy finančních prostředků.

Společnost Leading Farmers CZ navázala spolupráci s irským výrobcem, specializovaným na nejmodernější řešení v oblasti precizního zemědělství s názvem MagGrow. Její nové řešení je založeno na využití působení speciálně upravených trvalých magnetů, které jsou integrovány přímo do rozvodů postřikové kapaliny. Svým polarizačním působením na kapalinu způsobují zvýšenou přilnavost postřiku na listy rostlin, a tím významné snížení úletu a účinnější pokrytí.*

Více informací v Zemědělci.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *