Začali úspěchem na německém trhu

U příležitosti letošního Dne otevřených dveří, který se konal 5. – 6. 2. 2002 v areálu firmy MGM, a. s. Holešov, jsme hovořili s Ing. Antonínem Klabalem, ředitelem akciové společnosti a Janem Zikkenem, konstruktérem asi nejznámějších výrobků této firmy, postřikovačů typu RTS.

Je známo, že jako výrobce postřikovací techniky nepůsobíte příliš dlouho. Můžete nás stručně seznámit s historií značky?
Firma MGM se skutečně původně zabývala opravárenskou činností. Opravovaly se zde převážně motory z produkce bývalé NDR. V první polovině 90. let však došlo ke stagnaci a snížení objemu. Bylo tedy nutné najít jiný výrobní program. Začali jsme se tedy věnovat hlavně opravám vysokozdvižných vozíků.
Od vysokozdvižných vozíků k postřikovačům je ale přeci jen dost daleko, kdy jste zahájili jejich výrobu?
Ta byla zahájena v roce 1995, na základě konstrukčních návrhů Jana Zikkena. Po sedmi letech přecházíme již na výrobu jejich „třetí generace“. Rozdíl mezi poslední a předešlou řadou postřikovačů není jen v barevném provedení, kdy původní žlutou barvu nahradila charakteristická modrostříbrná kombinace, ale také v jejich technickém vybavení.
Co jste tedy nachystali pro případné zájemce o tuto techniku?
Při vlastní akci představujeme sedm typů postřikovačů z toho pět návěsných. Hlavně pro ruský trh jsou určeny dva stroje: RTS 3032 s nádrží na 3000 litrů, rozpětím ramen 32 metrů a počítačem Tee Jet. Jednodušší verzí je RTS 2524 s nádrží 2500 litrů, rameny 21 metrů, bez počítače. Oba postřikovače jsou vybaveny nebrzděnou nápravou.
Postřikovače určené pro český a zejména německý trh zastupují tři typy. Předváděný RTS Albatros 2521 má nádrž o objemu 2300 l a rozpětí ramen 21 m. Je vybaven hydraulickými brzdami, ekomixerem na míchání postřiků, počítačem Müller Elektronik a zařízením pro sledování stopy tahače. Typ RTS Albatros 3524 má nádrž o objemu 3150 litrů, rozpětí ramen 24 metrů, pružné oje, počítač Müller Elektronik a je vybaven vzduchovými brzdami. Další verzí je RTS Albatros 3527 se stejným objemem nádrže jako předchozí typ, ale s rameny 27 metrů, hydraulickými brzdami, odpruženou nápravou, počítačem Müller Elektronik a separátním elektrohydraulickým zavíráním koncových ramen.
Zajímavostí je možnost vybavení funkcí tracmatic – zařízením pro sledování stopy tahače, které umožňuje pomocí jednoduchého čidla natáčet oje a koly postřikovače kopírovat přesně jízdu traktoru. Všechny předvedené stroje jsou určeny na export.
Typ RTS Albatros 4524 můžete vidět spolu s dalšími šesti stroji rozpracovaný přímo ve výrobě, kde se připravuje pro zemědělský podnik z nedalekých Pravčic.
Nesené postřikovače zde zastupuje typ RTS N – 1015 s nádrží 1000 litrů, rameny 15 metrů, ručním rozvaděčem, pěnovým značkovačem a rotační vyplachovací tryskou.
Výrobní řadu postřikovačů MGM Holešov uzavírá samojízdný postřikovač RTS-COMBITRAC. Je postaven na podvozku německé firmy Bräutigam s motorem Deutz. Poprvé byl představen na veletrhu Agritechnika v Hannoveru, je určen zatím především pro německý trh. V tuzemsku bude předveden na letoším ročníku Techagra v Brně a po zajištění kvalitního servisu se počítá s jeho prodejem také v České republice.
Z kterých komponentů jsou postřikovače stavěny a jaké součásti vyrábíte přímo v Holešově?
Postřikovače MGM, a. s. Holešov jsou vyráběny z kvalitních zahraničních komponentů. Čerpadla jsou italské výroby, nádrže a počítače německé. Z několika důvodů byla nucena firma upustit od spolupráce se značkou Tee Jet. V minulých letech nebyla jednak zajištěna a garantována plynulost dodávek počítačů této značky, za druhé potom jejich software nebyl vybaven pro práci na bázi precizního zemědělství. I když v našich podmínkách není postřik s pomocí systému GPS ještě příliš rozšířen, zahraniční partner si ho žádá a počítače Müller Elektronik plně vyhovují.
Bylo řečeno, že vyrábíte již třetí generaci postřikovačů. Jakým směrem se bude ubírat podle vás vývoj této techniky v budoucích letech?
Firma zatím neinvestovala do vývoje postřikovačů s podporou vzduchu. Snažíme se vyrábět raději co nejlevněji s patřičnou kvalitou ve své třídě a tím se prosadit na trhu. Reagujeme hlavně na jiné požadavky svých zákazníků. Jednoznačným trendem se momentálně zdá být zvětšování kapacity nádrží i rozpětí ramen. Podle našich zkušeností čeští zemědělci postupně ustupují od postřikovačů s nádržemi 2500 litrů a rameny 18 metrů a přiklánějí se k mohutnějším výrobkům s nádrží 3500 až 4500 litrů a rozpětím ramen 24 metrů. V zahraničí je tento trend ještě markantnější. Stále více se prosazují stroje s nádržemi 5500 a 6500 litrů a rameny až 39 metrů. Tyto typy jsou standardně vybaveny odpruženou nápravou, která se stále více dodává i do postřikovačů nižších kategorií. Také zařízení pro sledování stopy tahače – tracmatic – je stále častější.
Komerční úspěchy jste měli zpočátku hlavně v zahraničí, prozradíte nám některé ekonomické ukazatele roku 2001? Prosazujete se už i v tuzemsku?
V loňském roce jsme exportovali 100 návěsných postřikovačů a v České republice prodali 17 návěsných a 10 nesených postřikovačů. K dnešnímu dni máme již 65 závazných objednávek na návěsné postřikovače pro sezónu roku 2002.

Text Roman Paleček
Foto Vladimír Skalický

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *