Zajímavé informace z oblasti přesného zemědělství

Precizní zemědělství je rychle se rozvíjejícím a zároveň komplexním oborem, který v našem zemědělství nachází stále širší uplatnění. Pro zájemce o nové informace uspořádala společnost Leading Farmers CZ další, již čtvrtý ročník konference Přesné zemědělství v praxi. V prvním ze dvou termínů se akce uskutečnila v Chotovicích u Kolína a také díky několika návštěvám vzácných hostů byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

Zemědělce vždy dokážou zaujmout informace z praxe, a těch přinesla mnoho úvodní přednáška prof. Ing. Vladimíra Rataje, PhD., ze SPU v Nitře. Přednáška se věnovala hodnocení dlouhodobého zkoušení a vlivu na půdu u systému řízeného pohybu strojů, známého též pod zkratkou CTF.

Tyto systémy jsou zaváděné do praxe proto, aby se snížil negativní dopad na půdu v podobě technogenního zhutnění půdy. Půdy jsou v České i Slovenské republice značně různorodé, a také s různou strukturou. Používaná zemědělská technika slouží k hospodaření na půdě, kterou ale také může poškozovat. Mezi nejhorší důsledky zhutnění půdy patří zhoršená přístupnost živin pro rostliny, další zvýšení energetické náročnosti při zpracování půdy, zhoršení infiltrace vody do půdy, urychlení vysychání půdy a snížení výnosu. Nejhorší vliv na utužení půdy má její první přejezd; opakované přejezdy zvyšují zhutnění podorničí a hloubku utužení.

Cest ke snížení technogenního zhutnění půdy je celá řada. Skutečně efektivním řešením je systém řízeného pohybu techniky po pozemcích, kdy se trvale oddělí plocha bez přejezdů od plochy, pro přejezdy potřebné. Zhutnění půdy je tak soustředěné na co nejmenší možnou plochu.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *