Zastýlání a krmení jedním vozem

Volba vhodné techniky a technologie pro zastýlání na farmách je velmi důležitým článkem života každého zemědělce s živočišnou výrobou. Důvodem je fakt, že se jedná o nejvytíženější stroje na farmě a krmení a zastýlání je aktuální 365 dní v roce (u stájových chovů), a i v případě pasení jsou oba úkoly během přezimování časově náročné. Jedna z možností, jak řešit krmení i zastýlání, jsou zastýlací a rozdružovací vozy. Jedná se o jednoduché spolehlivé řešení, které má ale své limity, co se týče kvality krmení. Nedokážou totiž vytvořit rozmíchanou homogenní krmnou dávku. Tento požadavek splňují míchací krmné vozy, které sice vytvoří dokonale zamíchanou krmnou dávku, ale zase neumí zastýlat.

Odpovědí na tuto problematiku jsou kombinované krmné a zastýlací míchací vozy, kde jeden stroje dokáže spolehlivě zastlat i krmit. Ale co to znamená? To znamená, že vůz musí být schopen zastýlat volnou i lisovanou slámu. Je nutné počítat s tím, že sláma se skladuje velmi často venku, kde je vystavena působení počasí, takže zastýlat se musí i částečně mokrá. Co se týče míchání a krmení, musí takový stroj být schopen připravit homogenní krmnou dávku ze suchých i mokrých stébelnatých materiálů bez ohledu na jejich délku, z jádrového krmiva, ostatních komponentů, jako např. z mláta, glycerolu nebo melasy.

Optimální řešení

Značka KUHN má pro tyto případy optimální řešení. Jedná se o model krmného vozu Profile Plus, který je vybaven metačem pro zastýlání slámy. Tyto vozy splňují dokonale veškeré požadavky, protože v sobě kombinují standardní míchací vanu a výkonný metač, který má stejné parametry jako rozdružovače balíků.

Z detailnějšího pohledu se jedná o klasický míchací krmný vůz značky KUHN v řadě modelů Profile. Tyto vozy se vyrábí v jednošnekové i dvoušnekové variantě. Z pohledu požadavků farmářů splňují vysoké nároky na rychlost i kvalitu míchání a dlouhou životnost. O správné promíchání se stará speciálně designovaný šnek nebo šneky, které mají v horní čtvrtině dvojnásobné stoupání šnekovice, aby urychlily rozdružování balíků, ale i míchání volného materiálu. Nalámané polygonální stěny míchací vany fungují jako řada malých protiostří, což ve výsledku znamená rychlejší míchání a řezání. Na optimalizaci délky stébelnatých materiálů je na těchto vozech pamatováno a míchací vana je osazena dvěma protiostřími, kterými lze upravit intenzitu řezání nožů na šneku. Samozřejmostí je přesný vážicí systém, který lze používat jak v základním „připočítávacím“ režimu, tak v režimu programování receptur.

Odlišná konstrukce

V konstrukci metače se značka KUHN výrazně liší od běžných systémů na trhu. Jako výrobce rozdružovacích vozů s dlouhou tradicí má bohaté zkušenosti, ze kterých čerpá i na modelech Profile Plus. Na metači krmného vozu nenajdete v porovnání s rozdružovači rozdíly. Metač je navíc umístěn přímo na stěně míchací vany a není zde tedy žádný tunel, kde by mohla sláma nebo jiný materiál uvíznout. Výpadový otvor nemá tvar obdélníku, na který jsme u krmných vozů zvyklí, ale má aerodynamický kapkovitý tvar, který má jediný úkol: optimalizovat nasávací efekt metače. Ve výsledku mají tyto detaily technického řešení důležitý vliv na celkový výkon metače, který je díky tomu schopný metat slámu bez ohledu na její vlhkost, délku nebo stav (volná nebo lisovaná). V případě potřeby je možné přes metač zakládat i krmné dávky. To najde využití v případech, kdy farmář potřebuje krmit do špatně přístupných míst nebo v případě velmi suché krmné dávky, kde metač krmení značně ulehčuje.

Modely PROFILE PLUS představují kombinaci plnohodnotných krmných a zastýlacích vozů. Majitelům tak ušetří jeden stroj, jeden traktor a jednu obsluhu. Tím dojde k výrazným úsporám provozních nákladů, což je v živočišné výrobě obzvláště důležité, protože každé náklady se násobí 365 dny v roce.*

Ing. Tomáš Vomela

produktový manažer

KUHN CENTER CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *