Zkouška šikovnosti v obsluze techniky

Jízda zručnosti v rámci odborné soutěže zemědělských dovedností žáků učebních oborů, která proběhla v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou, byla připravena v uzavřeném areálu tak, aby představovala simulaci pohybu traktoru Zetor 5211 s jednonápravovým rozmetadlem tuhých statkových hnojiv RUR 3 při transportu, a to včetně zacouvání.

Kdo trasu zvládl bez chyby, získal 50 bodů. Za přestupky v podobě dotyku soupravy s kuželem či tyčkou nebo jejich převrácení byly soutěžícím udělovány trestné body a skóre se snižovalo. Zároveň bylo zapotřebí dodržet stanovené pořadí všech dílčích prvků soutěžní dráhy a zásady správné obsluhy soupravy.

K dílčím prvkům soutěžní dráhy patřil slalom, průjezd hodně utaženou osmičkou, zacouvání do „garáže“ či průjezd zúženým profilem anebo pravoúhlou zatáčkou. Nebezpečný způsob řízení soupravy či plné vyjetí mimo vytýčenou dráhu vedly k diskvalifikaci účastníka. Při vynechání jakéhokoliv dílčího prvku vyznačeného na trati bylo soutěžícímu žákovi uděleno 50 trestných bodů, takže ve výsledku byl počet bodů nulový. Většina ostatních prohřešků byla penalizována deseti trestnými body, ty „lehké“ pak body pěti. Nutno ještě podotknout, že z důvodu dešťových srážek byl trávník pro pneumatiky přední nepoháněné nápravy traktoru Zetor 5211 poměrně kluzký, zvláště pak při projíždění osmičky.

Nedílnou součástí činností na každé farmě je manipulace. Také proto si soutěžící mohli otestovat své dovednosti v práci s hydraulickým nakladačem. Úkolem bylo přemístit dřevěný špalek z výchozí do cílové pozice přes pevnou překážku v podobě kovové konstrukce. Maximum bylo opět 50 bodů, od kterého se odečítaly body trestné. Pohyb výložníku bylo třeba kontrolovat správným způsobem, stejně tak bylo třeba klást důraz na správné nastupování a vystupování z kabiny nakladače.  Také za pád či převrácení břemene byly udělovány trestné body.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *