Zkušenosti z automobilového průmyslu

Společnost Continental je známá v zemědělském sektoru především jako producent pneumatik, který se před několika lety vrátil na trh. Kromě toho je společnost silným hráčem v automobilovém průmyslu, kde na trh dodává celou řadu komponent a technologií. Na výstavě Agritechnica se společnost představí jako silný spoluhráč v zemědělském sektoru a představí nejnovější vize a řešení pro inteligentní zemědělství

Co to přesně znamená a jaké poklady oddělení vývoje a výzkumu společnosti Continental ukrývá pro zemědělství? Jedním ze zajímavých konceptů, který bude na Agritechnice Continental prezentovat je platforma modulárního robota. Autonomní nosič nářadí bude moci na pozemku pracovat sám nebo jako součást flotily strojů a bude možné ho vybavit širokým spektrem nářadí pro celou řadu pracovních operací jako například mechanické ničení plevele, mapování a analýza porostu, aplikace hnojiv nebo dokonce setí.
Vzhledem k tomu, že v automobilovém průmyslu se Continental zabývá inteligentní mobilitou má pro svého budoucího robota připravenou pestrou paletu technologií, které mu v jeho práci pomohou. Jsou to například optické senzory, kamerové multispektrální systémy nebo termografické systémy. Continental má dobré znalosti také v oblasti bezpečnosti provozu autonomních vozidel, kde používá radarové systémy nebo LIDAR (metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *