Specifikace motorových olejů – zmatek v hlavě spotřebitele

Jestliže si přečtete údaje na etiketách motorových olejů, dozvíte se většinou, že právě ten olej, který držíte v ruce, je ten nejlepší. Aby zákazník skutečně uvěřil, je dobré ještě uvést, že byl vyroben jedinečnou, výjimečnou, syntetickou či esterovou technologií. Zejména jakákoliv zmínka o syntetickém oleji je z obchodního hlediska žádoucí. Je možné se tak setkat s termíny například plně syntetický, na syntetické bázi, semisyntetický, HC syntetický apod.

Zákazník je olejem nadšen a pak už ho většinou nezajímají údaje o výkonnosti motorového oleje, které se na etiketách skrývají pod různými zkratkami, písmeny a čísly, např. ACEA A3/B3,B4 či VW.502.00, 505.00. Přitom kvalita a výkon motorového oleje záleží především na jeho výkonových specifikacích, kterými je olej certifikován a je úplně jedno, jak toho výrobce oleje dosáhne.
Jak tedy vybrat správný motorový olej? K tomu je třeba rozumět základům systému klasifikace motorových olejů. Mezi specifikacemi je třeba rozlišovat dvě kategorie – viskozitní a výkonové. Viskozitní specifikace (označovaná např. SAE 10W-40) udává, jaká je viskozita (tekutost) oleje a jak se mění viskozita v závislosti na teplotě. Výkonových specifikací lze na etiketách motorových olejů nalézt více, např. specifikace podle API, ACEA, VW, MB a další.

Viskozitní specifikace podle SAE
Tuto specifikaci navrhla americká Společnost výrobců automobilů (Society of Automotive Engineers) a dnes je přijímána na celém světě jako základní specifikace motorových olejů. Čísla za zkratkou SAE znamenají údaje o viskozitě oleje při nízkých teplotách (např. 5W, 10W, 15W) a při provozní teplotě oleje (např. 30, 40, 50). Nejvíce používané motorové oleje mají viskozitní specifikaci SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40. Vidíme, že druhé číslo je u těchto olejů vždy stejné (40) a to znamená, že při provozní teplotě motoru bude viskozita (tekutost) všech těchto olejů stejná. Mění se pouze první číslo (15W, 10W, 5W), které říká, jak se bude olej chovat ve studeném motoru, zejména v zimním období. Čím je toto číslo nižší, tím je i viskozita oleje nižší (olej lépe teče) a olej se při startu dříve dostane ke všem mazaným místům motoru. Během jízdy se studeným motorem má méně viskózní olej (např. 5W) také menší vnitřní odpor a toto je podstata úspory paliva, která je ve výkonové specifikaci API označovaná písmeny EC (Energy Conserving). Někdy se také tato vlastnost označuje písmeny FE (Fuel Economy) přímo v názvu oleje, například Mogul Forte GX-FE. Úspora paliva se ale u zmiňovaných olejů může projevit pouze při jízdě se studeným motorem. Při dlouhé jízdě po dálnici se spotřeba paliva nesníží. Jiným případem jsou oleje SAE 0W-30 nebo SAE 5W-30, které jsou méně viskózní i při provozní teplotě oleje a úspora paliva se tak projeví i při jízdě s normálně zahřátým motorem. Při volbě těchto olejů je však třeba všímat si výkonových specifikací ACEA či VW (viz dále), protože některé z nich mají sníženou vysokoteplotní viskozitu HTHS a nejsou vhodné pro každý motor.

Výkonová specifikace podle API
Specifikace byla navržená Americkým ropným institutem (American Petroleum Institute) a je nutné zdůraznit, že v USA a Japonsku je tato výkonová specifikace jediná a zcela postačující pro označení výkonové úrovně motorového oleje. Toho bylo možné dosáhnout pouze díky dohodě amerických a japonských výrobců osobních automobilů. Jak uvidíme dále, v Evropě je situace naprosto odlišná a specifikace podle API se zde uvádí u motorových olejů většinou pouze ze setrvačnosti a bez většího významu vzhledem k výkonu olejů.
O kvalitě olejů, zejména pak o jejich výměnných lhůtách, toho specifikace podle API evropskému spotřebiteli příliš neříká. Na rozdíl od Evropy je v USA a Japonsku průměrná výměnná lhůta oleje kolem čtyř až pěti tisíc mil, tedy šesti až osmi tisíc kilometrů a specifikace API jsou dosud přizpůsobené těmto výměnným lhůtám. Pro evropské zákazníky musí být specifikace podle API doplněna ještě dalšími výkonovými specifikacemi. Evropský spotřebitel může podle API specifikace uvedené na etiketě motorového oleje zjistit pouze to, zda jde o olej určený pro zážehové, či dieselové motory a nebo pro starší, či pro moderní typy automobilů.
Výkonová specifikace podle API se označuje zkratkou API a několika následujícími písmeny, například API SJ/CF. Písmenem S (Service) se označují benzinové motory, písmenem C (Commercial) naftové motory. Čím je písmeno za označením S nebo C vzdálenější od začátku abecedy, tím je olej modernější a výkonnější.
V současné době se přidělují pouze specifikace SH, SJ a od července roku 2001 ještě nová specifikace SL. Tyto specifikace jsou určeny pro nové modely automobilů, pro automobily staršího data výroby lze používat i motorové oleje se specifikací nižšího výkonu, kupříkladu API SE nebo SF. U olejů pro dieselové motory se v současnosti přidělují specifikace CF a vyšší, přičemž je možné ještě rozlišovat specifikace pro dvoudobé a čtyřdobé motory (CF-2, CF-4, CG-4 a CH-4). U starších motorů je opět možné použít i oleje se specifikací například CD nebo CE.
Jak už ale bylo řečeno, evropský spotřebitel by se měl řídit především evropskými specifikacemi a pokud je již zvyklý na specifikaci API, používat ji pouze jako první orientaci při výběru oleje.

Výkonová specifikace podle ACEA
Asociace evropských výrobců automobilů (Association des Constructeurs Européens d‘ Automobiles) sdružuje všechny významné evropské a některé americké (Ford a GM) výrobce automobilů. Pro evropské poměry byl navržen způsob specifikací motorových olejů pro zážehové motory (označení písmenem A a číslem), maloobjemové dieselové motory (B a číslo) a velkoobjemové dieselové motory (E a číslo). Význam jednotlivých označení je následující:
A1 lehkoběžné nízkoviskózní oleje pro benzinové motory se sníženou vysokoteplotní viskozitou (HTHS 2.9-3.4 mPa.s); pro některé motory mohou být nevhodné
A2 běžné vícerozsahové motorové oleje použitelné ve většině benzinových motorů
A3 kvalitnější oleje pro benzinové motory se zvýšenou výkonností, zahrnuje i oleje s prodlouženou výměnnou lhůtou
A4 zatím pouze v návrhu, bude platit pro oleje benzinových motorů s přímým vstřikováním paliva
A5 nová specifikace zavedená v zimě 2001, určená pro oleje s prodlouženou výměnnou lhůtou; jedná se o lehkoběžné oleje se sníženou vysokoteplotní viskozitou (HTHS 2.9-3.4 mPa/s)
B1, B2 a B3 oleje určené pro naftové motory bez i s turbodmychadly. Charakteristika je stejná jako v případech A1, A2 a A3
B4 oleje pro dieselové motory s přímým vstřikováním paliva
B5 nová specifikace zavedená v zimě 2001, obdoba ACEA A5 platná pro oleje do dieselových motorů
Většina motorových olejů je určena jak pro benzinové, tak i pro lehké naftové motory a specifikace se pak označuje např. ACEA A2/B2 pro běžné oleje nebo ACEA A3/B3, B4 pro moderní nejvýkonnější oleje. Oleje vyvinuté speciálně pro lehké dieselové motory pak mohou mít označení např. ACEA B3, B4.
Specifikace olejů pro velkoobjemové dieselové motory má 4 kategorie E2, E3, E4 a E5. Kvalita a výkonnost oleje roste s rostoucím číslem. Oleje specifikací E4 a E5 jsou doporučovány pro dieselové motory splňující emisní požadavky Euro 3, pro velmi těžké provozní podmínky a pro prodloužené výměnné lhůty.
V dubnu 2001 bylo oznámeno, že významné světové asociace výrobců automobilů uvažují o zavedení nové společné specifikace Global DHD-1, která by měla odpovídat současným specifikacím API CH-4, JASO DH-1 (japonská specifikace) a ACEA E5. Tato specifikace již vešla v platnost a lze se s ní u olejů pro velkoobjemové motory setkat.

Firemní výkonové specifikace
Zdálo by se, že specifikace podle SAE, API a ACEA jsou pro spotřebitele dostatečné, aby si vybral správný olej pro svůj automobil. Zdání však někdy klame. Majitel např. Škody Fabia otevře svůj „Návod k obsluze“ a dočte se, že do svého motoru může nalít motorový olej pouze se specifikací VW (VW a číslo), oleje se specifikací podle ACEA lze použít pouze nouzově na dolití. V tom je neštěstí evropských spotřebitelů. Výrobci automobilů nejsou schopni domluvit se na jednotné evropské klasifikaci motorových olejů. A když už se jednou domluvili na specifikaci podle ACEA, přišli někteří výrobci automobilů s tím, že pro ně tato klasifikace není dostačující a zavedli si svou vlastní. Tak se na etiketách motorových olejů můžeme setkat se specifikací VW firmy Volkswagen (VW, Seat, Škoda), Mercedes Benz (specifikace MB), BMW, Porsche, Ford, Opel a další, u olejů pro velkoobjemové dieselové motory pak se specifikacemi např. MAN, Volvo a Scania.
Protože v České republice jsou velmi rozšířeny automobily koncernu Volkswagen, je užitečné zmínit se i o systému VW specifikací:
VW 500.00 lehkoběžné oleje SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40 pro všechny benzinové a sací naftové motory
VW 501.01 jedno- a vícerozsahové oleje pro všechny benzinové a sací naftové motory (většinou s viskozitní specifikací SAE 15W-40)
VW 502.00 oleje pro benzinové motory se zvýšenou výkonností
VW 505.00 oleje pro naftové motory bez i s turbodmychadlem
VW 505.01 oleje pro naftové motory se vstřikováním paliva tzv. Pumpe Düse
Další specifikace byly koncernem VW navrženy pro některé nové automobily, modelové řady 2000 a novější, jejichž motory byly konstruovány pro prodlouženou výměnnou lhůtu olejů (30 000 km pro benzinové a 50 000 km pro naftové motory):
VW 503.00 lehkoběžné oleje (SAE 0W-30) pro benzinové motory se sníženou vysokoteplotní viskozitou (HTHS 2.9-3.4 mPa/s).
VW 503.01 oleje pro benzinové motory s turbodmychadlem (motory Audi 1.8T)
VW 506.00 lehkoběžné oleje (SAE 0W-30) pro naftové motory se sníženou vysokoteplotní viskozitou (HTHS 2.9-3.4 mPa/s).
VW 506.01 oleje pro naftové motory se vstřikováním paliva tzv. Pumpe Düse (HTHS 2.9-3.4 mPa/s)
Většina kvalitních motorových olejů má specifikaci VW jak pro benzinové, tak i pro naftové motory, např. VW 502.00/505.00.
Na etiketě kvalitního motorového oleje tak můžeme nalézt vedle sebe např. specifikace SAE 5W-40, API SJ/CF, ACEA A3/B3,B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, BMW, Porsche. Všechny tyto specifikace (nebo nejméně první čtyři) musí mít olej prodávaný na evropském trhu, aby měl vůbec šanci být prodávaný. Přidělení každé z těchto specifikací (kromě SAE) stojí výrobce olejů v přepočtu několik milionů korun vynaložených na provedení předepsaných motorových testů. Každý výrobce vyrábí současně několik druhů motorových olejů a vyvíjí stále nové a kvalitnější oleje, aby vyhověly stále novým a novějším specifikacím. Když to všechno sečteme, zjistíme, že každý výrobce olejů musí rok co rok vynaložit miliony až desítky milionů korun, aby si na etiketu mohl napsat několik písmen a čísel. Tímto samozřejmě nechci zlehčovat význam specifikací, vývoj a kontrolu kvality motorových olejů. Ale přesto, neměli by se výrobci automobilů už opravdu dohodnout na společné evropské klasifikaci motorových olejů? Je to asi netrápí, protože stejně všechno nakonec zaplatí zákazník v ceně oleje.
Ing. Jaroslav Černý, CSc.,
Ústav technologie ropy a petrochemie
VŠCHT Praha

Článek byl převzat z časopisu Autoexpert 1-2/2002 a aktualizován autorem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *